Skip to main content
Home » Sirkulær økonomi » Grønn industripark i verdensklasse
Sponset

Batteri, karbonfangst, hydrogen. Dette er industrisatsinger som ofte nevnes når det snakkes om det grønne skiftet. I Mo Industripark jobber de med alt dette. Og med produksjon av salat.

Mo Industripark er kanskje for øyeblikket mest kjent for å være stedet for en av de største industrisatsingene i Norge etter andre verdenskrig, når Freyr Battery skal bygge fem batterifabrikker her. Men dette er langt fra det eneste som pågår i parken. De jobber for eksempel med å bruke biprodukter fra industrien til å produsere salat. Men la oss ta det fra begynnelsen. 

Fornybar energi – og gjenbruk av fornybar energi

I Norge har vi bygget opp industri i hele landet ved hjelp av fornybar energi. Mo Industripark, som er bygget opp på AS Norsk Jernverk, er ikke noe unntak. Og god tilgang til kraft gjør det fortsatt svært attraktivt å starte opp ny industri i Norge. Ikke minst i Nordland, hvor kraftprisen har vært betydelig lavere enn resten av landet. Men lave kraftpriser i seg selv er ikke nok, ifølge administrerende direktør i Mo Industripark, Arve Ulriksen.

– Lave kraftpriser er selvsagt viktig for å bygge industri, men den industrielle kulturen vi har her i Mo i Rana er også avgjørende. I tillegg har vi et stort økosystem med blant annet høykompetente verkstedbedrifter og godt utbygd infrastruktur. Mo Industripark er en «one stop shop», sier Ulriksen.

– Det beste eksemplet på hva vi kan få til her er etableringen av Freyr Battery. De planlegger nå byggingen av fem batterifabrikker i Mo Industripark, som blir en av de største norske industrisatsingene siden andre verdenskrig.

Ulriksen trekker også fram betydningen av sirkulærøkonomi, gjenvinning og energieffektivisering.

– Selv om industrien drives av fornybar energi, satser vi selvsagt tungt på energigjenvinning. I dag gjenvinner vi mer enn 400 GWh i året. Målet er å nå 620 GWh – som tilsvarer et Altakraftverk, fortsetter Ulriksen.

Les mer om hvordan Mo Industripark jobber med bærekraft her.

Hydrogen: Mer enn bare drivstoff

Å bruke energi og ressurser flest mulig ganger, skaper både innovasjon og arbeidsplasser. De fleste har nok hørt om CO2-fangst og lagring. At man fanger opp CO2 og lagrer det et sted, for eksempel under havbunnen. Men ikke like mange er klar over at fanget CO2 også kan brukes til å lage nye produkter.

– CO2-fangst gir oss mange muligheter. Vi er opptatt av å se på hvordan fanget CO2 kan brukes industrielt her i parken, såkalt CCU – Carbon Capture and Utilisation, sier direktør for marked og eiendom, Jan Gabor.

Karbonfangst og -bruk kan dette kalles på norsk. Kombinert med eksempelvis grønn hydrogen, kan CO2 omdannes til nye produkter.

– Både syntetisk drivstoff og proteiner er muligheter vi ser på innen området karbonfangst og -bruk. Vi har et gryteklart prosjekt her hvor det kan produseres såkalt e-fuel, altså kunstig framstilt «bensin», av grønt hydrogen og fanget CO2, forteller Gabor.

På samme måte som at mange forbinder karbonfangst med kun lagring, er det kanskje også mange som tror at hydrogen først og fremst kan brukes til hydrogenbiler eller -ferger. Det er langt fra sannheten. I tillegg til overnevnte e-fuel, kan grønt hydrogen også fortrenge fossil energi i industrien.

– I dag brukes fossilt brensel eller CO-gass som energikilder for å varme opp stålemner som skal valses til armeringsprodukter. Det er en prosess som slipper ut CO2. Hos oss samarbeider Statkraft og Celsa Armeringsstål om å bytte dette ut med hydrogen, produsert lokalt med fornybar energi istedenfor, sier Gabor.

Det er her Hydrogen Hub Mo kommer inn. Planen er å bruke overskuddskraft til å produsere hydrogen, for så å bruke dette lokalt i nye industrielle prosesser. Dermed skaper også hydrogenproduksjonen enda flere lokale arbeidsplasser.

Sirkulærøkonomi: Framtidas modell

Mo Industripark har i årevis jobbet med energigjenvinning, sirkulærøkonomi og med tiltak som reduserer utslipp til vann og luft. Dette sikrer industriparken store fortrinn, ikke minst når det framover skal stilles stadig strengere krav til industri og utslippskutt.

– Når vi jobber med denne typen problemstillinger, så gjør vi det på vegne av de som er etablert her. Men samtidig blir vi også attraktive for andre bedrifter som trenger et sted å etablere seg, sier Gabor.

I arbeidet tas det i bruk ny teknologi som gjør det mulig å produsere med reduserte utslipp. I tillegg utnyttes bistrømmer fra produksjonen som overskuddsvarme fra nedkjøling av smelteovner. Denne varmen benyttes både til fjernvarme i hus, gater og badeland. Men også til produksjon av laksesmolt. Og til de nevnte grønnsakene.

– Ett prosjekt vi har med blant andre Sintef, BaRe og Kvarøy Smolt, handler om å bruke næringsstoffer fra smoltproduksjonen, fjernvarme og fanget CO2 for å produsere grønnsaker, sier Gabor.

Denne måten å tenke på er ikke ny i Mo Industripark. I parken går det CO-gass i store rør inn til ulike bedrifter. Denne gassen brukes blant annet til oppvarming av stål før valsing. Men faktisk er CO-gassen i seg selv nettopp et biprodukt fra smelteverket Ferroglobe. Et annet eksempel er kjølevannet i parken, som selvsagt går gjennom kraftverk både på vei inn og ut av parken.

Mo Industripark har som mål å bli en grønn industripark i verdensklasse. Les mer om det her.

Forskning og kompetanse

En grønnere industri vil ha behov for flere kompetansearbeidsplasser. Elektrifisering av industriprosesser, etablering av den nye battericellefabrikken, karbonfangst og bruk, er alle prosjekter som krever kompetanse. Vi lyktes nylig med å hente 14 millioner i støtte fra Gassnova til pilotfangst av CO2 fra avgassene til Elkem og SMA Mineral. Aker Carbon Capture skal etablere en test unit høsten 2022, og til neste år kan industrien stå klar til å vurdere investering i fullskala fangstanlegg.

– Sammen med blant andre Sintef, Arctic Cluster Team / Kunnskapsparken Helgeland, Rana Kommune, Nord Universitet, Universitetet i Tromsø og Nordland Fylkeskommune er vi nå i ferd med å etablere et sterkt forskningsmiljø på Helgeland. Målet er at det skal bidra til fortsatt vekst, og til å tiltrekke oss enda mer kompetanse i fremtiden, avslutter Gabor.

Fakta

– Mo Industripark er en av Norges største industriparker med en omsetning på rundt 7,5 milliarder kroner.
– 110 bedrifter er lokalisert i parken med til sammen 2500 ansatte.
– Forbruker i overkant av 1,5 prosent av det totale strømforbruket i Norge.
– Driver Norges tredje største vannverk.
– Eiendoms- og infrastrukturselskapet Mo Industripark AS tilbyr blant annet ferdigregulerte arealer, kai, distribuerer elektrisitet og vann i industriparken.

Les mer på mip.no.

Tekst: Mo Industripark

Next article