Skip to main content
Home » Sirkulær økonomi » Digital plattform skal samordne informasjon om brukte byggematerialer
Sponset

Trøndelag fylkeskommune har fått ni millioner av Innovasjon Norge til å utvikle en digital plattform for ombruk av byggematerialer. Nå er de på utkikk etter en innovasjonspartner. 

Byggebransjen henger etter i overgangen til sirkulær økonomi til tross for at produksjon av byggematerialer er ressurskrevende og kilde til store klimagassutslipp. I tillegg gir bygging, rehabilitering og riving mye avfall.

For å øke andelen ombruk i byggeprosjekter, har Trøndelag fylkeskommune nå fått støtte fra Innovasjon Norge til et innovasjonspartnerskap der målet er å utvikle en digital plattform for ombruk av byggematerialer (DIPLOM). Dette håper de skal bli et nyttig verktøy i den sirkulære økonomien. DIPLOM er et prosjekt hvor tre offentlige byggherrer og en statlig aktør samarbeider. Trøndelag fylkeskommune leder konstellasjonen som inkluderer Trondheim kommune, OsloBygg KF, NTNU og DFØ.

Obligatorisk ombrukskartlegging

For å fremme ombruk i byggebransjen, er teknisk forskrift endret slik at byggherrene fra og med 1. juni er pålagt å gjøre en ombrukskartlegging for eksisterende yrkesbygg og boligblokker. Hvilket format dette dokumentet skal ha, er ikke spesifisert.

– Hver enkelt har sin egen metode for å presentere data fra ombrukskartleggingen, sier prosjektleder DIPLOM i Trøndelag fylkeskommune, Heather Mason.

Heather Mason T. Haupt

Prosjektleder DIPLOM i Trøndelag fylkeskommune

Dette gjør det vanskelig å få en samlet oversikt over tilgjengelige ombruksmaterialer.

Samler informasjonen

– Det vi ønsker å oppnå med DIPLOM er en felles  løsning hvor folk kan finne informasjon om tilgjengelige ombruksmaterialer. Med DIPLOM vil alle byggherrer kunne registrere data på et felles sted, sier Mason.

– DIPLOM kan bli et vindu inn i hele samlingen av materialer som er tilgjengelig på et visst tidspunkt.

– Dette er en løsning som mange i bransjen forhåpentligvis vil se en stor verdi i. Dette er en bransjeløsning, ikke en markedsløsning. Vi er ikke en privat aktør som tilbyr tjenester til rådgivere, byggherrer eller entreprenører. Vi vil bare tilføre noe til bransjen som vi ser det er stort behov for i dag, legger hun til.

Økt ombruk

I dag er det mange barrierer som gjør det vanskelig å ombruke byggematerialer. Informasjonsdeling er en av dem. 

Ved å skape en innovative løsning sammen med bransjen, vil det bli lettere å finne materialer.

Trøndelag fylkeskommunes hovedfokus med denne satsingen er økt ombruk. Et slikt system vil gi større mulighetsrom for å forhindre at man kaster byggematerialer som kan brukes på nytt.

 – I våre byggeprosjekter har vi satt krav om ombruk en stund allerede. Hvor mye vi lykkes i byggeprosjektene, er avhengig av at systemet for ombruk funger og at alle aktører i bransjen jobber sammen for å fjerne barrierene som eksisterer i dag. Vi ønsker å oppnå mye større ombruk og at våre egne byggeprosjekter skal ha større muligheter til å ta i bruk ombruksmaterialer, sier Mason.

Innovasjonspartner-konkurranse 

Til høsten vil de utlyse en konkurranse for å finne en innovasjonspartner som kan hjelpe dem med å utvikle denne digitale løsningen.

– Vi har ni millioner å bruke på innovasjonspartnerskapet, så vi håper å finne en aktør som kan begynne å jobbe med oss i 2024.

Midlene til innovasjonspartnerskapet har de fått av Innovasjon Norge, og konkurransen er åpen for alle.

– Det kan være et startup eller et eksisterende firma som vil utforske et nytt område. Det er flere bedrifter som har vist sin interesse allerede, sier hun.

Vinneren vil bli kåret i løpet av høsten/vinteren 2023 slik at arbeidet kan starte i begynnelsen av 2024.

– Vi håper å komme fram til en veldig god løsning som kan skape endringer i bransjen, avslutter Mason.

Ombruk av byggematerialer

DIPLOM er et innovasjonspartnerskap ledet av Trøndelag fylkeskommune med støtte fra Innovasjon Norge. Målet er å utvikle en digital plattform for ombruk av byggematerialer. Partnere i DIPLOM prosjektet er Trondheim kommune, OsloBygg KF, NTNU og DFØ.

Klar til bruk

Vi har gjennom DFØ annonsert en utfordring fra Trondheim kommune om resertifisering av brukte byggematerialer. Den 21. juni ble StartOff konkurransen annonsert.

Frist for å levere idéskisse-  23. august kl. 23:59

Av Sissel Nilsen

Next article