Skip to main content
Home » Havvind » Ocean Ventus på vei mot markedet for flytende havvind
Sponset

Teknologiselskapet Ocean Ventus utvikler flytende løsninger optimalisert for havvindturbiner. Tanktester hos Sintef Ocean i februar var vellykket – nå starter arbeidet med markedsintroduksjon og kommersialisering. 

Ocean Ventus har sterke bånd til det maritime teknologimiljøet i Arendal og har utviklet sin løsning basert på erfaringer og anerkjente prinsipper fra flytende løsninger innen olje- og gassindustrien. Selskapets forretningsidé er å utvikle, produsere, montere, levere og installere flytende vindturbiner med understell som har spesielt gode hydrodynamiske egenskaper.

– Selve turbingeneratoren som sitter 160 meter over vannflaten kan være sensitiv for bevegelser og krefter. Derfor bør designet av selve flyteren være slik at bevegelsene i denne høyden blir så små som mulig. Basert på erfaringene fra utvikling av forskjellige flyterdesign de siste 30 årene i oljeindustrien, har vi utviklet et understell for flytende havvind der disse hensyn er ivaretatt. Dermed blir vår løsning optimal for flytende havvind, forklarer Lars Ødeskaug som er styremedlem og rådgiver for Ocean Ventus.

Konstruksjonen Ocean Ventus har designet består av tubulære strukturer, eller rør, som er sterkere enn firkantete konstruksjoner. Siden de runde konstruksjonene er sterkere, trengs det også mindre stål.

– Da oppnår vi flere fordeler, sier Ingvar Apeland, som er CEO i selskapet:

– For det første blir konstruksjonen lettere, og når mengden stål reduseres blir den også mer kostnadseffektiv å produsere samtidig som det klimamessige fotavtrykket blir mindre.

Ingvar Apeland

CEO, Ocean Ventus

Siden konstruksjonen i seg selv er robust, uten skråstag og kompliserte knutepunkter, blir både produksjon, sammenstilling og fremtidige inspeksjoner enklere. Ocean Ventus har patentert løsningen sin og lagt til rette for industriell serieproduksjon med mulighet for stor grad av automatisering.

Logistikk og sammenstilling

Understellene kan produseres ved lokale verft eller på verft i andre verdensdeler, men selve sammenstillingen skal skje så nært vindparken som mulig.

– I prinsippet kan vi hente komponentene der det passer best. De lages slik at de enten kan fraktes på lektere eller på vanlige bulkbåter, som er havets lastebiler, dermed sikrer vi også at transporten blir effektiv, sier Apeland.

Sammenstilling av strukturen skjer på en spesialbygget lekter som passer til strukturen og som gjør at vi får en effektiv og automatisert sammenstillingsprosess hvor sveisingen kan skje ved hjelp av roboter.

– Siden vi benytter egne sammenstillingslektere legger vi heller ikke beslag på store havneområder som kunne vært en flaskehals og en miljøutfordring, tilføyer Apeland.  

Veien videre

I januar og februar ble det gjort en rekke tanktester av løsningen til Ocean Ventus. Testene ble finansiert med støtte fra Innovasjon Norge og gjennomført ved SINTEF Oceans havlaboratorium i Trondheim med svært gode resultater. Basert på resultatene fra disse testene, samt avanserte beregninger og analyser, planlegger Ocean Ventus å motta en såkalt Approval in Principal (AiP) fra DNV i mai i år. AiP er et viktig sertifikat som beviser at designet fungerer som det skal.

– Derfor blir dette en viktig milepæl for oss.

– Deretter er planen å gå i kapitalmarkedet for å hente penger til videre kommersialisering og markedsintroduksjon. Samtidig er vi i dialog med flere havvindparkutbyggere om aktuelle prosjekter i nærmarkedet, og også med aktører som er aktuelle i det globale markedet. Vi har etter testene i forrige måned fått mange gode tilbakemeldinger fra utbyggere og andre, og håper at måten vi arbeider med dette på bidrar til at vi vil se løsningen vår produsere kraft i kommersiell drift allerede i dette tiåret, avslutter Ødeskaug og Apeland.

Av Tom Backe

Next article