Skip to main content
Home » Sirkulær økonomi » Sirkulærøkonomi på sitt aller beste
Sponset

Visste du at absolutt alt restavfall fra kjøttindustrien blir resirkulert? Hvert år mottar Biosirk Norge AS 220 000 tonn med restavfall fra slakterier og skjærebedrifter, kassater og døde dyr. Det tilsvarer cirka 9 000 fullastede vogntog.

– Av det lager vi ca 55 000 tonn proteinmel og 33 000 tonn fett. Det eneste restproduktet som blir igjen er vann. Alt blir utnyttet, sier Lars Aashammer, daglig leder i Biosirk Norge AS.

Selskapet ble etablert i 1997 da Nortura og Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF) slo seg sammen og kjøpte opp de andre selskapene. Opprinnelig het de Norsk Protein, men i 2020 skiftet de til Biosirk for å få et mer representativt navn.

– Det vi driver med er resirkulering av biologisk materiale, og da syntes vi at Biosirk var et bedre navn, sier Aashammer.

Ulik anvendelse

Råvarene de mottar kan grovt sett deles inn i to hovedtyper: veterinærgodkjent råstoff og øvrige råvarer. Hva slags type råstoff som benyttes, avgjør hva de resirkulerte produktene kan brukes til.

– Veterinærgodkjent råvare kan anvendes litt annerledes enn resten, som består av kadaver og det som blir kalt SRM, spesifikt risikomateriale, sier Aashammer. 

For å kunne brukes til fôr og biologisk gjødsel, må råvaren være veterinærgodkjent. Det er stort sett alt restavfall fra slakteriene og skjærebedriftene. Dette utgjør størsteparten av det som gjenvinnes, cirka 170 000 tonn. 

Fôr, gjødsel og energi

– Vi lager de samme produktene av SRM og kadaver, det vil si proteinmel og fett, men det må forbrennes, sier Aashammer. 

Produkter fra kadaver og SRM kan kun brukes til energi, for eksempel som fyringsolje eller råstoff til produksjon av biodiesel. 

Proteinmel og fett fra veterinærgodkjent restavfall kan brukes til andre formål. Melet blir brukt til å produsere fôr, hovedsakelig til kjæledyr, eller som ingrediens i gjødsel til økologisk landbruk. 

– Det meste av fettet som vi får ut fra veterinærgodkjent råvare, kanskje så mye som 80-85 prosent, blir brukt som energi i kraftfôr til svin og fjørfe i Norge. Det er norsk kraftfôrbransje som kjøper det meste av dette fettet. Det lille som blir til overs, eksporterer vi, sier Aashammer. 

Alt blir resirkulert 

Dette er sirkulærøkonomi på sitt aller beste. 

– Det eneste restproduktet som blir igjen, er vann. Alt blir utnyttet. Vi oppgraderer det fra å være et restprodukt til å bli fôr, gjødsel eller energi, sier Aashammer. 

– Vi føler at vi gjør en svært viktig jobb, men det er veldig få som kjenner til oss, avslutter Aashammer.

Biosirk Norge er en av de viktigste aktørene innenfor norsk sirkulær bioøkonomi.

Les mer på biosirk.no

Av Sissel Nilsen

Next article