Skip to main content
Home » Sirkulær økonomi » Ja til innovative og bærekraftige trebygg
bærekraft

Ja til innovative og bærekraftige trebygg

Mjøstårnet, verdens høyeste trehus på 85,4 meter sammen med ytterligere to moderne trebygg; Mjøskanten (4.etg leilighetsbygg i tre) og Mjøsbrygga (kontorbygg i tre). Foto: May-Sylvi Skinnerlien

Mange fossilbaserte produkter bør erstattes med produkter basert på fornybare skogressurser. Ifølge FNs klimapanel behøver verden aktiv bruk av skogressursene for å nå klimamålene. Samtidig må vi ta trusselen om tap av arter på største alvor. Det gjelder derfor å bruke skogressursen optimalt og holde karbonet låst i trematerialer og andre produkter så lenge som mulig.

Norwegian Wood Cluster har som mål å være er en sterk og internasjonalt anerkjent næringsklynge innen trebaserte, industrielle og bærekraftige byggeløsninger. Vi har med oss mange sterke bedrifter i verdikjeden skog-tre som eiere og fungerer som koplingsboks mellom bedriftene og mellom bedrifter og akademia. Forskningsbasert innovasjon gir muligheter for nye, framtidsrettede løsninger for industrielt trebyggeri.

Verdikjeden skog-tre må utvilsomt bli mer sirkulær. Det er ikke lenger nok å lene seg på at verdikjeden bygger på et fornybart råstoff. Klyngen var derfor fødselshjelper for det omfattende Grønn Plattform-prosjektet «sirkTRE», som har som mål å utvikle den helsirkulære løsningen for treindustrien.

Bygg som viser vei

Optimal ressursbruk for nye bygg inkluderer å forlenge byggenes levetid, planlegge for demontering og ombruk, og sørge for at restmaterialer fra byggeprosessen i størst mulig grad gjenbrukes eller flises opp og brukes som komponenter i andre produkter før de til slutt brennes. Mer industrialiserte byggeprosesser, der mye av jobben gjøres inne i fabrikk, forenkler bruk av avkapp til andre produkter. Prefabrikkering medfører også at monteringen på byggeplass går raskere, med mindre støy og bedre arbeidsmiljø.

Spennende signalbygg i tre demonstrerer mulighetene, jf. Finansparken i Stavanger og Mjøstårnet i Brumunddal. Mange offentlige trebygg har vist vei. Et viktig løft for å redusere klimagassutslippene innenfor byggesektoren skjer dersom tre i langt større grad brukes i leilighetsbygg rundt i landet. Konsepter for 4-etasjers leilighetsbygg i tre tilbys av både Moelven Byggmodul og BoligPartner.

Alle grep er viktig

Rehabilitering av boligblokker i betong som for eksempel mangler heis, er krevende finansielle løft som kanskje kan løses ved å bygge på et par etasjer. For offentlige bygg som krever mer plass, kan også påbygg i høyden være en mulighet for å unngå å bygge ned arealer. I begge tilfeller er løsningen påbygg i tre fordi materialet er så lett. Slike påbygg kan også være gode klimaløsninger for betongbygg sørover i Europa.

Mjøstårnet, verdens høyeste trehus, har hovedkonstruksjon i limtre, men fem etasjeskiller i betong for å få nok tyngde i bygget. Slik utnyttes ulike materialers egenskaper optimalt. Hybride løsninger ønskes framover. Alle materialprodusenters grep for å redusere klimagassutslipp er derfor viktig.

Norwegian Wood Cluster er et utvidet samarbeid i verdikjeden skog, industri og bygg som skal utvikles til en internasjonalt ledende næringsklynge for industrielt, bærekraftig trebyggeri.

Les mer på nwcluster.no

Next article