Home » Grønn omstilling » Solceller på næringsbygg: En vinn-vinn-vinn-situasjon
Sponset

– Installasjon av solceller gjør eiendommene mer attraktive for oss, våre leietakere og ikke minst miljøet. Målsetningen er å skape en vinn-vinn-vinn-situasjon.

Det sier Christoffer Pihl om solceller. Han leder Ragde Innovation, som er Ragde Eiendoms satsning på innovasjon, teknologi og bærekraft. Denne våren har Solcellespesialisten installert solcelleanlegg på to av deres eiendommer; Best Western Hotell på Gardermoen og Tune Handelspark i Sarpsborg.

En titt på taket til Tune Handelspark forteller mye om hvorfor Ragde Eiendom investerer i solceller: Det er stort, det er flatt, og det brukes nesten ikke til noe annet. Ikke minst bader det i sol.

I 2020 beregnet Solcellespesialisten at det bare på Østlandet er 21 millioner kvadratmeter med flate tak som er større enn 700 kvadratmeter. Disse arealene kan produsere strøm for 3 milliarder kroner i året.

– Vi eier veldig mye takareal, så potensialet for å produsere strøm er naturligvis stort. Av de over 300 eiendommene vi eier, har vi i dag rundt 30 eiendommer i prosess for å få etablert solceller, forteller Pihl.

Skal bruke all strømmen selv – og lade biler i framtiden

Likestrøm fra solcellene ledes til fem slike 110 kW vekselrettere. Her gjøres strømmen om til vekselstrøm som ledes ned til byggets hovedtavle.Solcellene ligger med ti graders helling på stativer som holdes nede med betongheller – en svært kostnadseffektiv løsning. Foto: Solcellespesialisten

Taket på Tune Handelspark har fått 1 600 solcellepaneler på 450 watt hver, altså en installert effekt på 720 kWp. Det gjør dette solcelleanlegget til det aller største i Sarpsborg, men det utgjør likevel bare en liten del av det store taket.

– Vi har dimensjonert anlegget etter peak-forbruk i bygget i juni, ettersom det er da solstrømproduksjonen er høyest. Det er mye mer plass igjen på taket, så når vi ser andre interessante bruksområder så kommer det absolutt til å være attraktivt å utvide, sier Pihl.

Og Ragde Eiendom har absolutt fremtidsambisjoner når det kommer til energi.

I tillegg til å etablere solcelleanlegg og produsere egen strøm, jobber Ragde Innovation også med å utvikle et eget hurtigladekonsept, Ragde Charge, og energioptimalisering av eiendomsmassen til Ragde Eiendom.

– Batteriløsninger for å lagre egenprodusert strøm er høyt på prioriteringslisten. Dette vil sikre mer effektiv bruk av strøm, og bidra til å redusere effekttopper. Dette vil komme både leietakerne og oss til gode.

– På sikt er målet å knytte flere av våre satsninger sammen. En konkret ambisjon er å forsyne elbiler, gjennom vår ladesatsning, med egenprodusert solstrøm. Dette tror vi kan være med å differensiere Ragde Charge fra de andre ladeaktørene, sier Pihl.

Investering i batteriløsninger er kostbart, men om det kobles mot hurtigladere som krever høye effekter, og dermed gir svært høye effektleddskostnader, så tror Pihl at slike investeringer kan regnes hjem tidligere.

Store tak er de mest lønnsomme

Hos Solcellespesialisten er det Anne Marte Minge Engh som har vært prosjektleder.

– Vi har hatt god plass på taket og god plass ut mot kantene, og slik sett har det vært et takknemlig tak å jobbe på. Vi trenger plass under montasjen til både utstyr og paller med solceller, og det hadde vi her. Noen hensyn måtte vi selvfølgelig ta som vi ikke trenger å tenke på andre steder, for det er jo et kjøpesenter med publikumsinnganger og varelevering, forteller hun.

Et solcelleanlegg fra Solcellespesialisten leveres nøkkelferdig og optimalisert for akkurat ditt prosjekt.

Trafikken på bakken gjorde derfor at det gikk noe mer tid til krankjøring enn ellers, men Tune Handelssenter er likevel et godt eksempel på hvorfor store, flate tak er de mest kostnadseffektive å installere solceller på.

– Når du har god plass på taket kan du designe anlegget veldig optimalt med hensyn til mengde ballast og layout. Her har vi også brukt såkalte «tile carriers» på undersiden av montasjeskinnene våre, forteller hun.

På noen typer taktekker var det tidligere nødvendig med beskyttelsesmatter under skinnene, men Solcellespesialisten har nå gått over til slike «tile carriers», som er raskere og enklere å jobbe med.

Skal fordele strømmen på hver enkelt leietaker

– Solcelleprosjektet ved Tune Handelspark vil gi oss verdifull innsikt i faktisk strømproduksjon, og hvordan den egenproduserte strømmen på best mulig måte kan fordeles til leietakere. Nå får vi to kilder til strøm i bygget, og tanken er å fordele solstrøm på lik linje som tradisjonell strøm. Her vil bruk av undermålere hjelpe oss med å ha god kontroll og fordele solstrøm mest mulig korrekt.

– Vi gleder oss stort til anlegget driftsettes slik at vi kan få validert analyser og arbeidshypoteser, og bruke denne innsikten på kommende prosjekter og for å sikre vår ambisjon om en vinn-vinn-vinn-situasjon, avslutter han.

Neste artikkel