Skip to main content
Home » Energieffektive bygg » Store besparelser med Energihuset
Sponset

Energihuset er et ingeniør- og rådgivningsselskap som hjelper kommuner og bedrifter med klima, energi, miljø og bærekraft. Etter oppstarten i 2021 har selskapet opplevd en kraftig vekst og er i dag 18 ansatte.

– Energihuset er en helt uavhengig leverandør av energikartlegging- og analyse. Vi leverer ingen tiltak selv og har ingen kickbackordninger med leverandører. Våre kunder kan være helt trygge på at de tiltakene våre rapporter viser, er de mest optimale for det aktuelle bygget. Verdien av å motta en objektiv rapport er stor for kunden, sier daglig leder Henning Andersen.

Energikartlegging

En energikartlegging er utgangspunktet. Energihuset kartlegger timesverdier, gjennomfører solcelle-beregning og finner nåsituasjonen for den aktuelle bygningen. Etter en gjennomført energikartlegging mottar kunden en rapport som viser de lavthengende fruktene, eller grepene kunden kan gjøre uten investeringer av betydning. I tillegg viser rapporten ballpark besparelser, samt peker på aktuelle og mer omfattende tiltak for kunden.  Denne tjenesten er lavt priset og er utgangspunktet for eventuelt videre arbeid. På den måten får kunden et bilde på potensialet for besparelser for bygget før de bruker tid og penger på en mer omfattende analyse.

Energialanyse

Dersom man ser at bygget har et besparelsespotensiale gjennomføres en energianalyse.

Bygget befares av en av Energihuset sine ingeniører og/eller energirådgivere og nødvendige målinger gjennomføres. I tillegg gjennomføres termografering og dronescan der det er nødvendig. Analyserapporten er detaljert i et kost nytte perspektiv og viser konkrete tiltak med besparelser i kwh samt kostnad. Alle tiltak sees i sammenheng med et lavt, medium, høyt prisscenario på energi.

Energihuset sine kunder er alt fra små og mellomstore bedrifter til noen av Norges største kommuner og eiendomsbesittere.

Store besparelser

For Klimaregnskap og Åpenhetsloven har selskapet utviklet et eget verktøy. Løsningen gjør at man kan levere høykvalitetsrapporter til en svært konkurransedyktig pris.

I tillegg gir de nødvendige og lovpålagte rapporter og oppfølging med rådgivning for at kunden skal bli en bedre versjon av seg selv.

Siden oppstarten har Energihuset hjulpet nærmere 400 kunder med energioptimalisering og rapportene deres har synligjort besparelser med mer enn 50 prosent i snitt for deres kunder.

Selskapet er World Kinect Energy Services sin foretrukne underleverandør i det Norske markedet og kan på forespørsel også levere sine tjenester i det Nordiske markedet.

Vi er en liten og fleksibel leverandør som hopper når kunden sier hopp, sier Andersen. Energihuset kan bistå med alt fra konsulentbistand på timesbasis til energikartlegging og -analyse, energimerking – og attest, Miljøfyrtårnsertifisering, klimaregnskap og åpenhetsloven.

Energihuset

Vi hjelper bedrifter, kommuner og borettslag med å lage gode strategier og finne tiltak som passer deres behov.

Next article