Skip to main content
Home » Sirkulær økonomi » Norner – viktig forskning for det grønne skiftet
Sponset

Norner AS ønsker å spille en viktig rolle i den grønne omstillingen. Dette gjør de med ledende eksperter og fremtidsrettet forskning i eget pilot- og teknologisenter.

Norner er et teknologi- og ekspertsenter på plast. Vi flytter i disse dager inn i vårt nye Polymer Exploration Centre, som ligger i Porsgrunn. Dette er et 4600 kvm stort moderne, internasjonalt forsknings- og teknologisenter, sier markedssjef hos Norner, Ole Jan Myhre. 

Norner leverer forskningstjenester internasjonalt til hele verdikjeden for plast på grunn av sin ledende ekspertise.

– Hos oss har vi blant annet fagfolk med kompetanse på materialenes sammensetning og hvordan dette påvirker mulighetene for gjenvinning, om kravene til plastens egenskaper i ulike markeder, om utnyttelsen av CO2 som råstoff for å lage nye produkter og innen alle relevante teknologier for gjenvinning av plast, sier han.

Ole Jan Myhre

Markedssjef hos Norner

Høyteknologisk lab

Fasilitetene i det nye sentret omfatter laboratorier for avansert testing av kjemiske og mekaniske egenskaper av materialer, kompositter, produkter og gjenvinning. 

– Vi har laboratoriepiloter for utvikling av ny prosessteknologi og katalysatorevaluering, sier Myhre. 

Teknologisenteret omfatter også et bredt utvalg av ekstrem holdbarhetstesting av polymermaterialer og en høyteknologisk lab for plastbearbeiding, anvendelser og gjenvinning, blant annet emballasje.

Norner jobber kontinuerlig for å styrke seg som et globalt ledende senter for FoU innen polymer, gummi og komposittmaterialer. I disse dager jobber vi også med planer for utvidelse av våre fasiliteter for utvikling og testing av plastkomponenter til batteriproduksjon, sier han.

Viktige samarbeid

Myhre forteller at Norners bidrag til den grønne omstillingen ligger i de prosjektene de utfører med kundene og partnere. Mange prosjekter gjøres direkte på oppdrag for kunder som ønsker mer miljøvennlige plastmaterialer i produkter gjennom biobaserte råstoff, lettere produkter og lavere energiforbruk i produksjonsprosessen. 

– At emballasje og andre produkter skal være gjenvinnbare er viktig og betinger en forståelse for både materialer og design. Vi jobber også med utvikling av teknologier og høykvalitetsprodukter, samt, samt med å sikre lang levetid på alle materialer og at bygningsprodukter skal produseres med gjenvunnet plast, sier han.

Spennende prosjekter

Noen prosjekter er større forskningsoppdrag med et konsortium av bedrifter og institutter. 

– RecyFoodPack er et prosjekt med støtte av forskningsrådet, som ledes av Norner. Vi samarbeider med flere industribedrifter og institutter, og målet med dette treårige prosjektet er å finne ut mer om hvordan vi må organisere plastgjenvinning for at plastmaterialet skal kunne brukes på nytt til matemballasje, sier han. 

For å oppnå dette må man utvikle nye metoder for innsamling og gjenvinning, som sørger for ekstremt god renhet og sikkerhet. Dette innebærer mye bruk av pilotfasilitetene og laboratoriene hos Norner for uttesting og analyse. 

EU-prosjekter

Og forskningen gir resultater. FuturePack er et nylig avsluttet prosjekt for å finne løsninger på plastgjenvinning, og dette har bidratt til økt kompetanse på området og konkrete løsningsforslag til hvordan emballasje kan re-designes. 

– Vi deltar også i flere EU-prosjekter, som PyroCO2 og Revolution. Der jobbes det henholdsvis med å demonstrere en storskala konvertering av industrielle karbonutslipp til verdiskapende kjemikalier og materialer og med å utvikle mer bærekraftige og gjenvinnbare plastkompositter, sier Myhre. 

Les mer på norner.no.

Av Katrine Andreassen

Next article