Skip to main content
Home » Fremtidens matproduksjon » Vekst i sjømatnæringen er avhengig av innovasjoner
Fremtidens matproduksjon

Vekst i sjømatnæringen er avhengig av innovasjoner

Laks produseres i dag i en rekke land. Chile, Argentina, Russland, Island, New Zealand, Australia, Storbritannia, Færøyene, USA og Canada har allerede egen produksjon. Foto: Pexels

Norsk økonomi står foran en omfattende omstilling i årene som kommer. Vi vil få reduserte inntekter fra olje og gass, og behov for å bygge andre eksportnæringer. I tillegg skal vi gjennomføre det grønne skiftet og skape nye, grønne arbeidsplasser.

Samtidig vet vi at verden trenger mer, sunn, bærekraftig mat. Dette bakteppet skaper en unik mulighet for norsk sjømatnæring. Sjømatnæringen kan bidra til en dobling av eksportinntekter og arbeidsplasser innen 2030 og en femdobling innen 2050. Men, veksten må gjøres slik at den ikke går på bekostning av naturen.

Nytt norsk industrieventyr

I seg selv er det å spise mer mat fra havet bra for kloden. Sild og potet er klimakost fremfor noen. Annen fisk stimer også for pallplasser. Det betyr ikke at vi ikke skal ha ambisjoner om ytterligere reduksjon i vår klimapåvirkning.

Selv de som ligger i front må stadig forbedre oss. Innen havbruket er fiskefôret den som gir størst klimaavtrykk. Vi må redusere bruken av vegetabiler og øke produksjonen av andre fôrråvarer. Dette kan være starten på et nytt norsk industrieventyr.

Kristin Langeland

Kommunikasjonsdirektør i Sjømat Norge

Nye teknologiske plattformer

Utviklingen i havbruksnæringen går svimlende raskt. Det er ei næring som, siden den virkelig tok fart for 50 år siden, har gjennomført mange store innovasjoner. Det etableres økt produksjon på land og lengre til havs. Vi bruker mer stor smolt slik at perioden i sjøen blir redusert.

Det er forsøk knyttet til lukket og semilukket teknologi i områder som i dag ikke egner seg for havbruk. Men merdbasert havbruk er kjernen i den norske næringen, og den bidrar også til at vi har kompetanse og ressurser til å utvikle andre teknologiske plattformer.

Sterkere konkurranse

Golfstrømmen og skjærgården er og blir fortrinn som gjør at Norge skal være fremst i havbruket, men utviklingen av ny teknologi gjør også at vi får stadig sterkere konkurranse. Laks produseres i dag i en rekke land. Chile, Argentina, Russland, Island, New Zealand, Australia, Storbritannia, Færøyene, USA og Canada har allerede egen produksjon. Derfor må vi dyrke frem konkurransekraften. Vi må sørge for at de norske bedriftene har muligheten til å vinne. 

Sunn og bærekraftig mat

For å øke produksjonen i Norge er vi avhengig av å ta i bruk nye arealer. Vi trenger derfor et konglomerat av teknologier, og myndighetenes krav til næringen må være teknologinøytrale. Vi som jobber med sjømat vet hvilke enestående muligheter denne næringen har. Vårt globale samfunnsoppdrag er å produsere og høste sunn og bærekraftig mat. Vårt nasjonale samfunnsoppdrag er å sikre lønnsomme arbeidsplasser og inntekter til fellesskapet, og dermed sikre fremtidens velferd.

Tekst: Kristin Langeland, Kommunikasjonsdirektør i Sjømat Norge

Next article