Skip to main content
Home » Livsvitenskap » Tyverisikring av immaterielle verdier innenfor livsvitenskap
Sponset

Det er mange som spår at oppfinnelser innenfor livsvitenskap er det nye gullet vi skal leve av i fremtiden. Onsagers AS er opptatt av å sørge for at aktørene i denne bransjen sikrer sine immaterielle verdier mot tyveri og kopiering, slik at kunnskapen ikke kan kommersialiseres av andre.

Verdenssamfunnet har fått flere og flere problemer som må løses. Alt fra miljøkriser, pandemier, livsstilssykdommer, matproduksjon og mye mer. Heldigvis er det mange firma og forskningsmiljøer som jobber med å finne smarte løsninger på mange av disse utfordringene.

Immaterielle verdier må sikres mot tyveri og kopiering

I dag er det immaterielle verdier, i form av kunnskap og innovasjon, patent, varemerker og design, som ofte utgjør hoveddelen av selskapets verdi. Spesielt når vi kommer til forskning og teknologiske miljøer.

– Og disse verdiene må sikres, på samme måte som vi sikrer de fysiske verdiene i et selskap, sier patentrådgiver Kari Simonsen hos Onsagers.

Onsagers AS er et selskap som har spesialisert seg på å hjelpe bedrifter med å beskytte immaterielle verdier ved å tilby rådgivning og tjenester innenfor hele den immaterielle verdikjeden.

– Den jobben vi gjør kan kort fortalt deles inn i tre trinn, sier advokat Eirik Rødsand hos Onsagers.

– Vi hjelper kundene med å etablere og systematisere sine immaterielle rettigheter og verdier, vi forvalter rettighetene og vi håndhever rettighetene når det er nødvendig. I tillegg bistår vi med å sikre og kartlegge handlingsrom i lys av tredjeparters rettigheter. En kartlegging av handlingsrom er svært viktig både for å unngå å eksempelvis krenke en annens patent og for å vite hvor selskapet skal legge ned ressurser for å utvikle ny teknologi, nye produkter og nye løsninger. 

I dag er det immaterielle verdier, i form av kunnskap og innovasjon, patent, varemerker og design, som ofte utgjør hoveddelen av selskapets verdi. Foto: Pixel

Hvem eier kunnskapen?

Et første grunnleggende og særdeles viktig spørsmål er hvem som eier kunnskapen som skapes. I praksis er det ofte slik at ny kunnskap blir skapt i et samarbeid mellom flere aktører, og i slike tilfeller ser vi alt for ofte at det ikke er avtalt hvem som skal ha rettighetene til kunnskap som skapes i felleskap. Når kunnskapen er skapt og verdiene av denne kunnskapen er synliggjort, er det erfaringsmessig vanskeligere å komme til enighet enn hva som er tilfelle før samarbeidet ble igangsatt.

– En av de tingene vi gjør er å synliggjøre de verdiene selskapet har, og hvor lett eller vanskelig det er å kopiere selskapets intellektuelle kapital, sier Eirik Rødsand.

– I tillegg sjekker vi at de har den rette beskyttelsen, sier Kari Simonsen.

– Ofte ser vi at selv om de har en viss form for beskyttelse, så har de likevel ikke den rette beskyttelsen for sine produkter. Og da er den beskyttelsen de har lite verdt. En eventuell finansieringspartner er også opptatt av at man har sikret verdiene sine.

Kom i gang med en IP-strategi så raskt som mulig

– Den største feilen som gjøres er at det ikke tenkes langsiktig nok når det tas ut patenter, sier Kari Simonsen videre. Man burde tidlig stille seg spørsmålet; «Hva vil man oppnå med patentet?»

– Innen livsvitenskap er det økende krav til dokumentasjon av effekt. Kombinert med en for bred og spekulativ patentsøknad hindres man i å få en adekvat beskyttelse av senere videreutviklede versjoner av oppfinnelsen – nemlig de produkter eller tjenester man ender opp med å kommersialisere, sier hun.

Det å beskytte immaterielle verdier er ikke er en enkel oppgave

Onsagers har stor glede av å være en verdifull strategisk partner for sine kunder.

– Vi bruker deres immaterielle verdier til å gi dem en eksklusiv og forsvarbar markedsposisjon som følger deres forretningsplan. Vi har fokus på helheten, og jobber i bransjeteam slik at vi kan forstå de ulike posisjonene og gi de beste rådene for å sikre konkurransefortrinn. Gode råd skaper handlingsrom, ryggdekning og arbeidsro som gir betydelige fordeler, sier Rødsand avslutningsvis.

Onsagers

Vi håndterer patent, varemerke og designbeskyttelse og bygger en solid IP-strategi for din bedrift.

Les mer på onsagers.no.

Følg oss på LinkedIn her.

Av Oddvar Meyer

Next article