Skip to main content
Home » Livsvitenskap » Nytt verktøy skal tilrettelegge for samarbeid i helseforskning: – Dette er spesielt viktig i en pandemisammenheng
Sponset

Ledidi har utviklet en ny skybasert programvare til bruk i forskning og kvalitetsregistre i helsesektoren. Programvaren skal fremme samarbeid innen helsefag, og samler all nødvendig funksjonalitet for å gjennomføre forskningsprosjekt – fra oppsett av en studie, innsamling av data, til analyse og fremskaffing av resultater.

Effektivitet og samarbeid innen helsefaglig forskning er viktigere enn noensinne, og muligheten for å sikkert kunne samle, bearbeide og dele data på tvers av organisasjoner og landegrenser har vist seg å være en nødvendighet – spesielt nå under pandemien.

– Eksisterende IT-løsninger for samarbeid innen helseforskning er foreldet. Disse er dårlig egnet for å samarbeide om mer enn innsamling av data. Vi trenger verktøy for å effektivt samarbeide gjennom hele arbeidsflyten og gi alle samarbeidspartnere mulighet til å bruke dataene, sier Einar Martin Aandahl, CEO i Ledidi.

Fra innsamling til presentasjon 

Dette er grunnen til at Ledidi har utviklet en programvare som dekker flere steg av et forskningsprosjekt.

– Verktøyet dekker studieoppsett, innsamling og sikker deling av data, samt statistiske analyser og grafisk presentasjon av resultater, forklarer Hanne Støre Valeur, kommunikasjonssjef i selskapet.

– I bunn og grunn har vi samlet alt man trenger i én programvare. Der man tidligere måtte flytte data mellom forskjellige system, har man her alt på ett sted – tilgjengelig for alle samarbeidspartnere.

Både Aandahl og Valeur har selv bakgrunn fra forskning i helsesektoren, og de så et behov som måtte dekkes.

– Vi laget programvaren vi selv trengte og ønsket, sier Aandahl.

Deling og samarbeid 

I dag er det større krav til samarbeid innen forskning, forklarer Valeur.

– Vi må jobbe sammen for å skaffe store nok datasett til å trekke solide konklusjoner. Samtidig er det ofte et krav om samarbeid for å få finansiert studier – både på tvers av organisasjoner og fag. Samarbeid gir bedre forskning, påpeker hun.

– Da må vi ha et verktøy som får det til å fungere i praksis.

Foreløpig har systemet blitt tatt i bruk i norske sykehus, der sykehusene har samarbeidet om covid-studier – med gode resultater og positiv tilbakemelding.

– I en pandemisituasjon er det viktig å komme raskt og sømløst i gang med samarbeidet, sier Aandahl.

I utviklingen har selskapet hatt fokus på brukervennlighet.

– Her skal forskerne bruke alle verktøyene selv, uten behov for spesiell IT-kompetanse for å sette opp databasen sin. Terskelen for å sette i gang samarbeid blir mindre.

Les mer om Ledidi her!

Av Morten Risberg

Next article