Home » Livsvitenskap » Ny studieretning ruster fagutdannede for morgendagens fiskeoppdrett: – Enorm etterspørsel etter denne kompetansen
Sponset

Havbruksnæringen fosser frem, og med ny teknologi kreves ny kompetanse. For å møte utviklingen lanserer Fagskolen i Hordaland en rykende fersk studieretning, skreddersydd både for og sammen med næringen. – Denne utdanningen er en høyt etterspurt kompetanseheving, sier fagansvarlig Geir Johannessen.

Det internasjonale prosjektet RIGHT har kartlagt hvor skoen trykker i oppdrettsnæringen, og konklusjonen er klar: Det grønne skiftet bærer med seg flere kompetansegap, særlig knyttet til den økte bruken av RAS-anlegg.

– RAS- eller resirkuleringsanlegg blir stadig vanligere. Men mange som i dag jobber i næringa, har ikke den nødvendige kunnskap om hverken system eller vannkjemi. Derfor opprettet vi dette studiet, sier Johannessen.

Et studium for fremtiden

Etterutdanningen er rettet mot dem som enten har fagbrev innen akvakultur eller realkompetanseerfaring i bransjen. Studiet gir 30 studiepoeng på tvers av fagene vannkjemi, mikrobiologi og fiskehelse. Faget i vannkjemi startet først som pilotprosjekt – og er i gang allerede nå.

– Bare det å ha grunnleggende kunnskap om hva pH er og hvordan du måler det, kan være helt kritisk når du jobber på disse RAS-anleggene. Det kan få store konsekvenser om du gjør noe feil, sier Johannessen.

Adeline Berntsen Landro, prosjektleder for den nye studieretningen, slutter seg til det Johannessen sier. Kompetansen studentene får på det nye studiet, er viktig ikke bare for å effektivisere produksjonen, men også for å ivareta både fiskehelse og miljø.

– Det lærer du her. Det er innovasjon, vekst og utvikling, men i et bærekraftig perspektiv, sier Landro.

Studiet i Vannkjemi, mikrobiologi og fiskehelse innen akvakultur starter opp til høsten. Søknadsfrist ‪15. april. Les mer om studiet og søk her

Mer attraktiv på arbeidsmarkedet

Prosjektlederen presiserer også at utdanningen fint kan tas i kombinasjon med arbeid. Hun er ikke i tvil om at arbeidsgiver mer enn gladelig tilrettelegger dersom det er nødvendig.

– Alle vil ha mest mulig kompetente arbeidstakere, og dette er en praktisk rettet utdanning du kan ta i bruk umiddelbart.

Landro tror også studiet vil gjøre deg sikrere i eget arbeid – og mer attraktiv på arbeidsmarkedet.

– Med en slik kompetanseheving tar du det neste steget. Både til å ta på deg flere oppgaver, og kanskje til å ta enda mer utdanning senere, forklarer hun.

– En kjempemulighet

Og hva tenker næringen selv? Arne Herre Staveland, fagansvarlig for RAS i Norges største lakseoppdretter Mowi, forteller at behovet har vært skrikende de siste årene.

– RAS-anlegg er kompliserte tekniske anlegg, og det krever kunnskap. Dette har engasjert oss lenge fordi det rett og slett er en utfordring å få tak i kvalifiserte folk. Det finnes kompetanse i leverandørleddene, men vi vil gjerne se en kompetanseheving blant dem med fagbrev, som tross alt skal drifte anleggene, sier han.

Staveland har selv vært med på å gi innspill til den nye studieretningen, og har tatt imot bedriftsbesøk til egne anlegg. Nå synes han det er stas at studiet endelig sparkes i gang.

– Dette har vært etterlengtet, og vi kommer til å tilby våre egne fagansatte og driftsteknikere å ta studiet, sier han og avslutter:

– Det er kort og godt en kjempemulighet.

Studiet i Vannkjemi, mikrobiologi og fiskehelse innen akvakultur starter opp til høsten. Søknadsfrist ‪15. april. Les mer om studiet og søk her

Neste artikkel