Skip to main content
Home » Livsvitenskap » Livsvitenskap – en investering i fremtiden
Livsvitenskap

Livsvitenskap – en investering i fremtiden

Foto. Unsplash

Norge investerer hvert år milliarder i forskning innen livsvitenskap. Fra denne forskningen kommer løsninger på noen av våre aller største samfunnsutfordringer.

Hanne Mette Dyrlie Kristensen

CEO The Life Sience Cluster

Per i dag får vi fortsatt for lite igjen i form av produkter, og arbeidsplasser. Livsvitenskap er kapitalintensive næringer og preges av lange utviklingsløp med høy risiko. Mange start-up-selskaper forsvinner i den såkalte «dødens dal», og produktene deres når aldri markedet. Det betyr at lovende medisiner likevel ikke kom pasienter til gode, eller at vi gikk glipp av en mer bærekraftig utnyttelse av ressurser til mat og fôr.

Som næringsklynge for livsvitenskap jobber vi på ulike måter for at flere gode selskaper skal komme gjennom etableringsfasen, og sørger blant annet for at flere norske investorer kjenner til potensialet innen livsvitenskap. Det legger til rette for flere investeringer slik at forskningen kan komme samfunnet til gode, og øker samtidig muligheten for at flere av selskapene blir i Norge.

Økt investorinteresse under korona-pandemien

Ustabilitet i finansmarkedene, smittevernregler og reisebegrensninger har også påvirket livsvitenskapsnæringene. Samtidig har pandemien ført til en erkjennelse av verdien livsvitenskap- og helseindustrien tilfører samfunnet, for eksempel gjennom utvikling av vaksiner. Med økt investorinteresse under krisen har finansiering gått fra å være en utfordring til en mulighet. Små og store selskap kan dra nytte av dette og hente kapital, også internasjonalt. Livsvitenskap gir løsninger på globale utfordringer, og produktene hører hjemme på det internasjonale markedet.

Tall fra Oslo Børs viser at på seks år har markedsverdien av bioteknologiselskaper tidoblet seg på grunn av kursoppgang og nye noteringer. I 2014 var elleve bioteknologiselskaper børsnoterte. I 2020 var antallet steget til 15, og vi vet at det blir enda flere.

Investering i bærekraft

Livsvitenskap gjør det mulig å produsere mat mer bærekraftig, utvikle nye legemidler og skape grønne løsninger som utnytter ressursene bedre. Norge har unike forutsetninger for å utnytte synergiene mellom de fire sektorene; helse, marin, landbruk og industriell bioteknologi, som til sammen utgjør livsvitenskapsnæringene. Norges teknologimiljøer, innovative start-up-miljø, fremtidsrettede akademiske institusjoner og konkurransedyktige selskaper kan sammen bidra til oppnåelse av FNs bærekraftmål.

Bærekraftige investeringer har opplevd vekst de siste årene. I dag er analyser av miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft sentralt når investorer beslutter å investere i et selskap. Denne trenden er her for å bli, og koronapandemien har forsterket den ytterligere. Vi ser med glede at flere norske investorer fester blikket mot livsvitenskap. Foruten muligheten til god avkasting over tid, gjør det verden til et bedre sted.

FAKTA

The Life Science Cluster en næringsklynge for aktører innen livsvitenskap med ca. 85 medlemmer innen helse, teknologi, marin og landbruk.

Vi skal styrke samhandling og kunnskapsdeling i industri, akademia, privat og offentlig sektor og slik bidra til flere nye arbeidsplasser innen internasjonalt konkurransedyktig eksportindustri.

Tekst: Hanne Mette Dyrlie Kristensen, CEO The Life Science Cluster

Next article