Home » Livsvitenskap » – Kunnskapsløst å blande møkk med proteiner for å lage biogass
Sponset

Det er en stadig økende interesse fra biogassbransjen om å bruke avskjær og restprodukter fra kjøttproduksjon for å produsere energi. En slik tilnærming er neppe særlig bærekraftig.

– Vi opplever at ønsket om å produsere energi fra kilder som matavfall og husdyrgjødsel øker, og det er bra at man finner en slik utnyttelse for nettopp disse produktene. Det som imidlertid er betenkelig er den økende interessen for å bruke restprodukter fra kjøtt- og fjørfeproduksjonen som innsatsfaktor for energiproduksjon. Det er det mange grunner til, sier Lars Aashammer som er daglig leder i Biosirk Norge.

Biosirk Norge AS er et selskap som bruker avskjær fra den norske kjøtt- og fjørfeproduksjonen som råvarer til å fremstille proteinrikt mel og animalsk fett. Disse produktene brukes som ingredienser i fôr til produksjonsdyr, fôr til kjæledyr og som økologisk gjødsel. I fjor mottok selskapet i overkant av 200 000 tonn restprodukter fra slakterier, skjærebedrifter og kjøttprodusenter.

Biosirk Norge skal være en sikker og lønnsom gjenvinningsbedrift for proteinråstoff. Les mer her!

Blir verdifull menneskemat

Kjøttavskjær og andre restprodukter som raffineres slik at det kan brukes som fôr går inn i et sirkulært kretsløp hvor mennesker får mat. Ved å benytte dette råstoffet til å lage energi i steden, oppnår man, i henhold til FN’s mat- og landbruksorganisasjon sin bærekraftspyramide, en dårligere utnyttelse av disse ressursene enn man gjør hvis de isteden brukes til fôrformål og gjødsel. Det er kun kompostering, hvor ressursene bare råtner bort, som kommer dårligere ut.

– I Danmark har de forstått dette. Derfor har de foreslått et forbud mot at råstoff som kan benyttes som fôr, isteden brukes til energiproduksjon. Det har også blitt en slags uttalt sannhet at dersom man skal klare å fremstille drivstoff av husdyrgjødsel, så er man helt nødt til å blande det med noe annet, men det stemmer ikke. Også her kan vi bruke Danmark som eksempel, for der finner vi anlegg som kun går på husdyrgjødsel. Å blande husdyrgjødsel med matavfall er greit. Men hvis vi blander verdifulle proteiner som kan bruke til næringsrikt fôr med møkk for å lage biogass, så sier det seg selv at det er en dårlig idé, understreker Aashammer.

– Vår anvendelse kommer også bedre ut i forhold til karbonfotavtrykk enn å produsere energi, tilføyer han.

Fra Biosirk sin fabrikk.

Skjev konkurranse

Aashammer påpeker også at energiproduksjon blir kraftig subsidiert, for eksempel kan biogassanlegg motta inntil 50 prosent investeringsstøtte. En tilsvarende støtte får ikke Biosirk.

– Vi konkurrerer mot en subsidiert bransje, og det blir nesten som å konkurrere mot en dopa motstander. Dette handler om verdifulle ressurser som kan bli til mat, og disse ressursene må vi finne en bedre anvendelse for enn å bruke dem til energi, konkluderer han.

Biosirk Norge skal optimalisere råstoffverdien med fokus på reduksjon av transport-, energi- og andre driftskostnader pr. kg mottatt råstoff, samt arbeide aktivt for best mulig priser for ferdigproduktene. Les mer her!

Tekst: Tom Backe, [email protected]

Neste artikkel