Skip to main content
Home » Livsvitenskap » Livskraftig satsning
Livsvitenskap

Livskraftig satsning

Hanne Mette Dyrlie Kristensen. Foto: The Life Science Cluster

I Sverige er eksportinntektene fra livsvitenskap nå høyere enn fra personbilindustrien. Landet har i mange år løftet livsvitenskap som en av sine viktigste industrier, og har en lang industritradisjon innen livsvitenskap.

Norge har tradisjonelt satset på andre industrier. Likevel er helseindustrien en betydelig eksportindustri og eksporterer for 26 milliarder i året, og helse- og livs vitenskap kan bli en betydelig bidragsyter til å nå regjeringens mål om å doble eksporten utenom olje og gass innen 2030.  

Et voksende område

Livsvitenskap er et voksende tverrfaglig forsknings- og næringsområde, og er avgjørende for å finne bærekraftige løsninger. Mange av bærekraftsmålene kan ikke nås uten en helhetlig tilnærming til helse og miljø. Hvert år investeres det milliarder i forskning innen livsvitenskap i Norge. Fra denne forskningen kommer resultater, som – dersom de brukes riktig – også vil gi et betydelig bidrag til målet om økt eksport.

Utfordringen er at for lite av forskningsresultatene kommer Norge til gode. For mange av oppfinnelsene forsvinner ut av landet og bidrar til verdiskaping i land som legger til rette for næringsutvikling og produksjon. Slik behøver det ikke være, og det finnes flere gode eksempler på at norske helseindustriselskaper har utviklet og produserer legemidler, vaksine og diagnostikk i verdensklasse.

Økt næringslivssamarbeid

Å anvende livsvitenskap på tvers av helse, landbruk, havbruk og industriell bioteknologi gir Norge et fortinn. Det må utnyttes bedre, og da er det naturlig å se til Sverige som har en eksportverdi fra livsvitenskap i 2020 på 115 milliarder svenske kroner.

Den norske og den svenske regjeringen inngikk i begynnelsen av mai en avtale om økt næringslivssamarbeid innen helseteknologi og livsvitenskap. Dette er en svært viktig milepæl, og dersom våre to land samarbeider er vi på noen områder en betydelig aktør internasjonalt. For at næringssamarbeidet og ikke minst innovasjonspolitikken i Norge skal føre til industriutvikling må næringsministeren, som sin svenske kollega, løfte livsvitenskap som nasjonalt satsingsområde og sørge for at:

  • Den finansielle risikoen for å investere i test og skalering reduseres.
  • Mulighetene for skalering og produksjon bedres.
  • Det blir mer attraktivt å legge kliniske studier til Norge, gjerne i samarbeid med Sverige.

Livsvitenskap skal sørge for

– Den finansielle risikoen for å investere i test og skalering reduseres.
– Mulighetene for skalering og produksjon bedres.
– Det blir mer attraktivt å legge kliniske studier til Norge, gjerne i samarbeid med Sverige.

Tekst: Hanne Mette Dyrlie Kristensen, CEO The Life Science Cluster

Next article