Skip to main content
Home » Livsvitenskap » Norsk helsevesen må skru opp innovasjonstakten
Sponset

De siste årene har vist oss hvor viktig et velfungerende helsevesen er for samfunnet. Og med nye og endrede utfordringer, haster det med å utvikle den riktige teknologien.

Matthias Baaske i KPMG er en av dem som bruker mesteparten av sin tid på å tenke ut akkurat disse løsningene.

Matthias Baaske

Direktør for helseutvikling i KPMG

– Fremtidens helseutfordringer kan løses ved bruk av ny teknologi og  innovasjon. Behov og kunnskap må jobbe sammen. Men det er sjeldent vi sitter med fasitsvaret på forhånd. Derfor bruker vi mye tid på å lytte og utvikle løsninger som tilfredsstiller det behovet du som helsearbeider har i din jobb. Vi spør «hva vil du ha og hvordan kan vi hjelpe deg å få til dette?» For å lykkes må vi spille andre gode, forteller han.

Teknologiske nyvinninger i helsesektoren

Med rundt 1 500 medarbeidere fordelt på 25 kontorer rundt i hele Norge, er KPMG blant Norges største tverrfaglige kompetansehus innen rådgivning, revisjon og juridisk bistand.

Matthias Baaske er selv utdannet sykepleier med mastergrad i helseøkonomi. Hans lange erfaring som sykepleier og tiden som rådgiver har gitt ham en unik innsikt i hvordan forskjellige deler av helsevesen fungerer. Nå ønsker han å bruke sin ekspertise til å få i stand teknologiske nyvinninger i helsesektoren.

– De to siste årene har tydelig vist hvilke utfordringer vi kan møte i fremtiden om vi ikke utvikler helsesektoren sammen med teknologien. I KPMG har vi fagekspertise med leger, sykepleiere og andre som har jobbet i tjenesten, i tillegg til utdannelse innen økonomi, endringsledelse og organisasjonsutvikling. Det å ha denne kombinasjonen med å ha stått i front og fått innsikt i hva som kan forbedres, er svært viktig når man skal levere bransjerelaterte løsninger, forteller Baaske.

Stort fokus på helse

KPMG har stort fokus på helse, både innen spesialist- og primærhelsetjenesten.

– Det er nettopp samspillet mellom dem som er viktig, gjerne understøttet av teknologiske løsninger. For pasienter og helsepersonell blir det lettere å få informasjon og bidra til en effektiv prosess og samhandling mellom de forskjellige tjenestene.

Baaske er klar på at fremtidens helsevesen må utvikles ved å lytte til de som har et behov, både helsepersonell og brukerne.

– Hva er ditt behov? Dette vil jeg ha klargjort slik at jeg kan finne en god løsning for brukeren. Behovet du har kan sammenlignes med å kjøpe ny telefon. Skal du bare kunne ringe, eller mer? Om du bare trenger noe å ringe med, trenger du ikke smarttelefon. Hvis du vil ha en smarttelefon, må du også kunne teknologien. Men teknologi alene er ikke nok, man må også lære og bruke den , til det den skal brukes til. Vårt arbeid handler om å gjøre jobben med å avdekke behov, finne løsning, utvikle løsningen sammen med som skal bruke den og gi riktig opplæring. På sykehuset er det mye informasjon som skal behandles, og ulike systemer. Det skal utvikles løsninger som gjør det mulig at disse systemene «snakker» sammen og hvor all informasjon er samlet ETT sted.  Da vil du få en enklere og mer effektiv arbeidsdag, sier Baaske og smiler.

Hans målsetning er å finne de gode løsningene for brukerne og å levere tjenester av høyeste kvalitet er en selvfølge for KPMG.

– For oss i KPMG gir det vanvittig motivasjon å få være med på å løse de store samfunnsutfordringene og å bidra til bedre folkehelse kommer helt på toppen av den listen for min del, sier Baaske.

KPMG digitaliserer på Norges største sykehus

Fremover skal KPMG og Oslo Universitetssykehus bruke teknologi for å forbedre operasjonsaktiviten.

OUS og KPMG har inngått et innovasjonspartnerskap for å utvikle et digitalt «kontrolltårn» som blant annet skal redusere antall avlyste operasjoner.

Få med deg siste nytt ved å følge oss på LinkedIn, eller meld deg på KPMG.no/nyhetsbrev

Av Merete Låstad

Next article