Skip to main content
Home » Livsvitenskap » Forsker frem nye grønne materialer med karbon-nanofiber
Sponset

I Mosjøen satses det på grønne industrietableringer og sirkulær økonomi. En viktig del av det, er å forske frem grønne materialer med bruk av CO2. Nå utvikles Norges, eller kanskje verdens, grønneste næringspark med strøm, CO2 og vann i Mosjøen.

– Karbon-nanofiber er sterkere enn stål, lettere enn plast, mer strømførende enn kobber og veldig varmebestandig. Disse egenskapene kan vi overføre til andre materialer, hvis vi finner rett oppskrift, sier Ida Marie Larsen, daglig leder i Carbon Development Solutions.

Ida Marie Larsen

Daglig leder i Carbon Development Solutions

Carbon Development Solutions er et nyetablert selskap som skal forske frem grønne materialer med bruk av CO2. Bergen Carbon Solution, som produserer karbon-nanofiber, er hovedeier.

Kan aluminium overta for kobber?

– Først skal vi se om aluminium blir mer strømførende, varmeførende og sterkere ved å tilføre karbon-nanofiber. Hvis vi klarer å gjøre aluminium mer strømførende, kan det være et substitutt til kobber, sier Larsen.

Verden går mot en stor mangel på materialer, deriblant kobber. Det kreves enorme mengder materialer for å elektrifisere verden.

– Ved å utvikle ulike substitutter fra CO2, vil det kunne bidra direkte til det grønne skiftet, sier Larsen.

Sirkulærøkonomi i praksis

Carbon Development Solutions blir del av en ny næringspark i Mosjøen, som Mosjøen og omegn næringsselskap KF (MON) jobber med å utvikle. Næringsparken er en nullutslipp-park. Det vil si at innsatsfaktorene er strøm, vann og CO2, mens restproduktene er spillvarme og oksygen.

– I næringsparken skal det produseres karbon-nanofiber, hydrogen og e-fuel. Ut fra det, kommer det to restprodukter – varmt vann og oksygen. Derfor er vi veldig interessert i bedrifter som har behov for varmt vann og oksygen i sin produksjon, sier Snorre Lund, forretningsutvikler i MON.

Snorre Lund

Forretningsutvikler i MON

Flere bedrifter er på plass

MON hadde et industriområde på 120 dekar. For et par år siden, begynte de å se på utviklingen av området.

Bergen Carbon Solutions starter bygging i år, mens to av bedriftene starter bygging av fabrikk til neste år. Norsk e-Fuel og Gen2 Energy skal henholdsvis produsere flybrensel og hydrogen, og starter også byggingen til neste år.

Overskudd på fornybar kraft

Nordland har hundre prosent fornybar kraft og et stort kraftoverskudd, samt billig kraftpris og nettleie. Det går en del strøm til produksjon. Derfor har MON bestilt 300 Megawatt strøm til næringsparken.

– Vi har tilgang på strøm, tilgang på areal, byggeklare næringstomter og vi ligger sjønært og nær jernbane, sier Lund.

Karbonfangst

MON har også fokus på CCU, eller karbonfangst og bruk. Å benytte CO2 til produksjon i nye verdikjeder er viktig for klima og i det sirkulære perspektivet.

– Hvis vi skal løse klimautfordringene i fremtiden må vi både bruke og lagre CO2. Vi jobber med å utvikle og få på plass Norges første CCU-verdikjede. Vi er i en tidlig fase, men dette er veldig spennende og kan bli et viktig bidrag fremover, sier Larsen.

Får mange henvendelser

Det har ikke vært mangel på henvendelser fra bedrifter som ønsker å etablere seg i næringsparken. Bedrifter fra både inn og utland har henvendt seg. Derfor utvikler MON en til to næringsparker til på opp mot 500 dekar med god tilgang på strøm og dypvannskai.

– Det er godt å se at det er stor villighet i samfunnet og verden til å satse på grønne produkter, sier Lund.

Av Marte Frimand

Next article