Home » Livsvitenskap » Spesialdesignede løsninger for farmasøytisk produksjon
Sponset

Cody leverer spesialdesignede løsninger for flere ulike bransjer, og har de siste ti årene satset stadig mer på sin erfaring innen produksjonsutstyr for farmasi.

Å levere spesialdesignet utstyr til denne bransjen er krevende, og man må ha full kontroll på materialvalg, utforming, funksjonalitet og maskinens digitale styresystem.

Det har Cody opparbeidet seg solid kompetanse på gjennom flere års samarbeid med farmasiselskaper som Bayer, GE Healthcare og Vistin Pharma. GMP ligger lengst frem i pannebrasken til Codys ansatte, og de leverer systemene ferdig validert og klare for produksjon.

– Vi ser at kundene våre setter spesielt pris på at vi forstår bransjeterminologien og kan levere løsninger de er trygge på. Farmasi og radiofarmasi setter spesielt høye krav til sporbarhet, batchregnskap og tilgangskontroll, noe vi har laget egne løsninger for. Vi har som mål å være Norges fremste maskinbygger innen farmasi, sier salgssjef Magnus Skoglund Larsen i Cody.

Cody er maskinbygger innen farmasi og radiofarmasi, med kunder som Bayer og GE Healthcare. Les mer her!

Validert datafangst

I arbeidet med utvikling av produksjonsmaskiner i farmasibransjen har Cody sett behovet for en digital løsning for å samle og lagre data fra nye og eksisterende maskiner og gjøre disse tilgjengelige for ulike IT-plattformer.

Kort sagt: “The missing link” mellom produksjonsmaskinene og bedriftens overordnede IT-system. Derfor har de laget en egen programvare kalt TITAAN som dekker dette behovet, og som oppfyller industrikravene for farmasøytisk produksjon (GAMP5, 21 CFR Part 11).

TITAAN kan fange data fra produksjonen på flere ulike måter. All data merkes med tidspunkt og lagres sikkert og tilgjengelig for automatisk rapportering, visning i dashboard, eksport eller søk. I tillegg håndterer programmet parameterendringer og brukerhandlinger (audit trail), elektroniske signaturer, resepter, alarmlogger og rapporter. TITAAN brukes i dag av blant andre Bayer, ABB og TechnipFMC.

Personlig tilpassede produkter

I 2019 fikk Cody en forespørsel fra Sintef om å bli partner i et europeisk forskningsprosjekt som tar for seg produksjon av «personalized fast-moving consumer goods». Målet er å legge til rette for konkurransedyktig produksjon av skreddersydde produkter, altså små batcher, samt validering av resepter. EUs satsning på «Factories of the Future» åpnet for at dette prosjektet fikk støtte via Horizon 2020-programmet.

– I første omgang skal vi utvikle minifabrikker som kan produsere vaskemidler, men på sikt er målet at minifabrikker kan produsere personlig tilpassede produkter innen alt fra bakevarer til legemidler. Vi ser et stort potensial for dette innen legemiddelindustrien, selv om de strenge regulatoriske kravene selvsagt gir ekstra utfordringer her, sier Skoglund Larsen.

Bred erfaring

Cody har siden oppstart satset på spesialmaskiner innenfor et bredt spekter av bransjer.

– Vi ser at vår varierte kompetanse og erfaring er nøkkelen til å finne de optimale løsningene i nye prosjekter, enten det er innen avansert montasjeutstyr for subsea-produkter, hjelpemidler eller medisinsk utstyr, forteller Magnus videre.

Ved siden av sin hovedvirksomhet innen utvikling av produksjonsmaskineri og relatert utstyr tar Cody også på seg oppdrag innen produktutvikling. Også her er bredden stor med produkter som grønn løsammunisjon, sensorsystemer og nevnte hjelpemidler.

– Vi har et konstant blikk på kostnadseffektiv produksjon, og tenker hele tiden på at det skal være mulig å produsere produktene vi utvikler på en god måte. Vi kan altså følge et prosjekt fra ideen om et produkt, gjennom utviklingsprosessen og helt til automatisert produksjon. Med dette som bakgrunn skal vi være en tydelig bidragsyter til økt verdiskapning i Norge.

Dette er maskinutviklingsselskapet Cody

Cody er et Skiensbasert ingeniørselskap som utvikler, designer og bygger skreddersydd produksjonsutstyr med tilhørende løsninger for automasjon, digitale styringssystemer og robotisering.

Selskapet ble stiftet i år 2000 og teller i dag elleve høyt motiverte, kompetente og engasjerte medarbeidere.

Cody ønsker å øke produksjon i Norge gjennom å utvikle høyteknologiske og automatiserte løsninger med fokus på høy produktivitet, riktig kvalitet og effektiv bruk av ressurser. Les mer her!

Tekst: Cody

Neste artikkel