Skip to main content
Home » Fremtidens Vestfold » Skal skape vekst i distriktskommunene
Sponset

Nå får bedrifter som er lokalisert i distriktskommunene i Vestfold og Telemark fylke lettere tilgang på rådgiverkompetanse. Formålet er økt vekst.

– Det finnes mange steder hvor man kan søke om midler og prosjektstøtte, men flaskehalsen for bedrifter i distriktene er ofte at det skorter på kompetanse og at rådgivningstilbudet på det private markedet er relativt lite, sier Håvard Jakobsen Ofte.

Jakobsen Ofte er daglig leder i Telemark Næringshage, et rådgiverselskap som er lokalisert i Kviteseid, og som driver med rådgivning til bedrifter i regionen. De åtte ansatte i næringshagen har variert kompetansebakgrunn fra områder som operativ ledelseserfaring innen reiseliv, digital utvikling, markedsføring og økonomi. Innen reiseliv har Telemark Næringshage blant annet samlet ulike aktører som lokalmatprodusenter, serveringssteder og hoteller i nettverk som har bidratt til mer samarbeid og at aktørene spiller hverandre gode.

– Vi bidrar med hjelp til mange ulike bransjer og porteføljen vår er på rundt 60 bedrifter som vi hjelper fortløpende. Derfor driver vi med mye forskjellig innen mange ulike bransjer, tilføyer han.

Håvard Jakobsen Ofte

Daglig leder i Telemark Næringshage

Foto: Mona Moe Machava

Telemark Næringshage fokuserer på rådgiverens konkrete kompetanse, og forsøker alltid å koble den riktige rådgiveren til hvert oppdrag slik at det blir en best mulig match i forhold til bedriftenes utfordringer.

– Hvis vi ikke innehar nødvendig kompetanse selv, kobler vi inn andre rådgivere som vi har i nettverket vårt slik at vi evner å løse bedriftenes utfordringer best mulig. Det er nettopp denne tankegangen som ligger bak det spennende samarbeidet vi nå er i ferd med å utvikle, fortsetter Jakobsen Ofte.

Et nettverk av bedriftsrådgivere

Vestfold og Telemark fylkeskommune og Selskapet for industrivekst (SIVA) har gitt Telemark Næringshage en koordinerende rolle gjennom et program som skal skape vekst i distriktene. Programmet heter «Næringshageprogrammet» og skal bidra til bedre rådgivningsstøtte til bedriftene.

– Formålet er å gjøre bedriftsrådgivningstjenester mer tilgjengelig. Derfor har vi knyttet til oss flere næringsutviklingsmiljøer som vi koordinerer i et rådgivernettverk. I dag består nettverket av fire andre miljøer innenfor det geografiske området som tidligere var Telemark fylke, forklarer Jakobsen Ofte.

Fylkeskommunen har bidratt med finansiering til Næringshageprogrammet, og fordelen for bedriftene er at de får ett lokalt tilknytningspunkt til tjenesten, men samtidig tilgang til en portefølje med rådgivere som er mye større enn det de har i dag.

– Derfor kan vi også treffe bedre de behovene som bedriftene måtte ha for rådgivning.

Mer spisskompetanse

Olav Veum er daglig leder i Fyresdal Næringshage som har tilknytning til Telemark Næringshage gjennom en samarbeidsavtale.

– Vi er en selvstendig næringshage, men vi samarbeider med Telemark Næringshage og ser store fordeler med dette samarbeidet. Vår rolle er å hjelpe bedrifter, slik at det blir vekst, sysselsetting og positiv utvikling ute i distriktene. Da er dette et veldig godt virkemiddel for å kunne gi bedre rådgivning siden vi nå vil inngå i en pool av rådgivere. Blant annet betyr det at vi kan tilby bedriftene mer spisskompetanse.

Olav Veum

Daglig leder i Fyresdal Næringshage

Foto: Silva Consult

I tillegg til å yte vanlig bedriftsrådgivning innen økonomi, ledelse og markedsføring, har rådgiverne i Fyresdal Næringshage spisskompetanse om bioøkonomi og arbeider mye med skog, og problemstillinger som relaterer seg til tre.

– Akkurat hvor bedriftene er lokalisert er ikke så viktig lenger. Det er mye viktigere at de har tilgang til et bredt spekter av fagpersoner og kompetanse som kan bistå dem. Og det bidrar Næringshageprogrammet til, slår Veum fast.

Regionen vil vokse

Håvard Jakobsen Ofte i Telemark Næringshage er opptatt av at bedriftene får tilgang til den kompetansen de trenger for å klare å ta et skritt videre:

– Hvis vi hjelper mange nok bedrifter med dette, så er det ikke bare bra for hver enkelt bedrift, eller for hver enkelt kommune. Det vil føre til at hele regionen vår vokser, sier han.

– Inngangsbilletten er dessuten overkommelig for de aller fleste bedrifter. De betaler en egenandel, men det offentlige finansierer resten, så dette er en svært god ordning, avslutter han.

Av Tom Backe

Next article