Skip to main content
Home » Fremtidens Vestfold » Skreddersydde studier for din fremtidige jobb
Sponset

Trives du med å kombinere teori og praksis, kan studier ved Fagskolen Vestfold og Telemark være aktuelt for deg. Her finner du flere korte, høyere yrkesfaglige utdanninger, rettet mot fremtidens kompetansebehov for fagarbeidere.

Alle studiene ved Fagskolen Vestfold og Telemark kombinerer teori og praksis på en spennende og relevant måte. Du arbeider både selvstendig og i grupper med andre studenter, gjerne i tverrfaglige prosjekter i samarbeid med næringslivet. Studentene kan velge mellom fire varianter: Heltid, deltid, nettbasert med eller uten samlinger. Alle nettutdanningene er lagt opp slik at du som student kan bo hvor som helst og gjennomføre utdanningsløpet.

Studieretninger

Anlegg, Bygg og KEM (Klima, Energi og Miljø i bygg)

Bygg- og anleggsbransjen trenger hele tiden mennesker med oppdatert kompetanse. Utviklingen innen fagområdet skjer i høyt tempo. Du kan velge mellom Bygg, Anlegg og KEM. Foruten fagkunnskap gir utdanningene også lederkompetanse, som kan brukes på mange nivåer i bygg- og anleggsbransjen.

Teknologifag

Norsk industri er stadig på jakt etter medarbeidere som behersker ny, kompleks teknologi og forstår moderne produksjons- og distribusjonsprosesser. Du kan velge mellom Håndtering av farlig avfall og miljøgifter, Digitalisering og prosessteknikk og Maskinteknikk.

Foto: Fagskolen Vestfold og Telemark

Rehabilitering

Behovet for rehabilitering og vedlikehold av eksisterende bygg- og anleggs-konstruksjoner er omfattende. Det er et stort behov for håndverkere med spesialisert kompetanse innen feltet.

Rehabilitering av verna konstruksjon i betong, mur og puss

Utdanningen skal utvikle håndverkerens kompetanse innen praktisk rehabilitering for bygninger og anlegg som er bygget med materialer, teknikker og metoder som normalt ikke inngår i dagens fagopplæring.

Foto: Fagskolen Vestfold og Telemark

Rehabilitering av verna mekaniske konstruksjoner

Etter hvert som materialer og produksjonsteknikk er videreutviklet, er kunnskapen om tidligere teknikk og håndverk i ferd med å bli glemt. Utdanningens hovedmål er å opprettholde kompetanse om produksjons- og håndverksteknikker som er viktige for å ivareta

Foto: Fagskolen Vestfold og Telemark

Elektro

Videreutdanning innen elektrofaget gir deg store muligheter i et arbeidsmarked hvor det er høy etterspørsel etter spesialkompetanse. Både fastlands- og offshoreindustri er aktuelle arbeidsplasser. Ved Fagskolen Vestfold og Telemark kan du velge mellom følgende retninger: Automatisering, Byggautomatisering eller Bygningsautomatisering fordypning 1,5 år.

Foto: Fagskolen Vestfold og Telemark

Helsefag

De helsefaglige studiene spenner fra tverrfaglig miljøarbeid til administrasjon. Du kan velge mellom Palliativ omsorg, Somatisk vurderingskompetanse, Psykisk helsearbeid og rusarbeid og Velferdsteknologi. Her har fagarbeidere muligheten til å bygge videre på tidligere praksis og erfaring.

Kjøkken- og restaurantledelse

Kjøkken- og restaurantledelse er en videreutdanning som du kan benytte fra dag én. Undervisningen relateres, der det er mulig, til studentenes egne arbeidsplasser og bedrifter gjennom ulike prosjektoppgaver.  Utdanningen egner seg for deg som er i jobb og ikke kan være heltidsstudent eller møte fysisk på en skole.

Foto: Fagskolen Vestfold og Telemark

Maritim utdanning

Utnyttelse av havrommet er blant Norges viktigste satsingsområder i fremtiden. Fagskolen tilbyr utdanningen Dekksoffiser på ledelsesnivå, som gir et grunnlag for å løse et maritimt sertifikat på ledelsesnivå. Med et slikt sertifikat får du anledning til å jobbe både i Norge og internasjonalt i en bransje som blir stadig viktigere.

Foto: Fagskolen Vestfold og Telemark

Gå til https://fagskolen-vestfoldogtelemark.no/studier hvis du ønsker å vite mer om de forskjellige studieretningene, opptakskrav eller fremtidige muligheter på arbeidsmarkedet. Send e-post [email protected] eller ring sentralbord, telefon 35 91 77 50, hvis du ønsker personlig kontakt.

Søknadsfrist 20/4, klokken 14.00! Grip sjansen og søk via Samordnet opptak!

Next article