Skip to main content
Home » Vekst i Innlandet » Visste du at LO driver en tradisjonsrik, rød og grønn folkehøgskole ved Mjøsa?
Sponset

Arbeiderbevegelsens folkehøgskole er den eneste folkehøgskolen eid av norsk fagbevegelse.

På vår folkehøgskole kan du som er interessert i solidaritet, klima og miljø, samfunn og urettferdighet, media og pressens påvirkning og formidling som treffer og rører, finne fellesskap med engasjerte lærere og likesinnede elever. Vi er en skole med stolte tradisjoner, men vi beveger oss også fremover. Blant annet har skolen egen klimafestival og vi arrangerte i år, sammen med Norsk Folkehjelp og LO, digital 1. mai-festival som strakk seg over fem dager.

1. Linjefag med mening

Du kan velge interessante linjefag med dyktige og engasjerte lærere som gir deg nyttig og spennende fagkompetanse, uten lange pensumlister og eksamener. Hos oss lærer vi sammen – hands-on. Vi blander praktisk arbeid og prosjekter med teoretisk undervisning.

2. Rød, grønn og feministisk

Arbeiderbevegelsens folkehøgskole identifiserer seg som rød, feministisk og grønn. Vi står i en stolt tradisjon, og er opptatt av å gi elevene våre en innføring i den stolte historien til norsk fagbevegelse, kvinnebevegelse, og miljø- og klimabevegelse. Gjennom fellesfag, lørdagsseminar og valgfag gir vi deg som elev en god plattform for voksenlivet generelt og som kompetent medlem av samfunnet.

3. Vi gjør noe

Hos oss lærer vi – men vi gjør også. På folkehøgskolen kan du være med og gjøre en forskjell. Vi har store fellesarrangement på skolen og inviterer inn eksterne, vi lager kampanjer og driver med aktivisme. Vi har også et internasjonalt solidaritetsprosjekt i løpet av året som elevene bidrar til.

4. Du er en del av fellesskapet

Hos oss bygger vi fellesskap. Vi er opptatt av at hver elev skal bli sett og hørt. Gjennom dialog, medbestemmelse og elevinvolvering lærer vi å ta hensyn til andre, og teste egne meninger. Vi lærer best av hverandre. Derfor har vi et fokus på elevdemokrati og følelse av mestring.

5. Moelv i verden

Å gå på folkehøgskole føles ofte som å bo i en boble. Men hos oss så sprekker vi hull på bobla ofte og inviterer verden inn. Både politiske og idealistiske organisasjoner får taletid hos oss og bidrar til at vi løfter blikket. Det å forstå det samfunnet vi lever i, og kunne ha en mening om det, er en viktig del av å bli voksen. Hos oss får du innblikk i mange av verdens små og store spørsmål. Og selvfølgelig blir det spennende klasse- og skoleturer! Men ta det med ro – det blir også tid til en liten forelskelse, et sensommerbad i Mjøsa, en skitur i de hedmarkske skoger eller sene brettspillkvelder i peisestua.

Fakta

Arbeiderbevegelsens folkehøgskole er en frilynt folkehøgskole i Ringsaker på Innlandet. Skolen eies av Landsorganisasjonen og ble stiftet i 1939. Den tilbyr i dag linjefag som grafisk design, fred og internasjonal konfliktløsning, miljø- og klimaverksted, IT-webutvikling, fotografi og sosial medieproduksjon.

Next article