Home » Kvinner i karrieren » Går siste året på fagskole, og har full jobb på siden: – Det er slitsomt, men verdt det
Sponset

Da Katrine vurderte å ta mesterbrev, falt valget på Fagskolen i Sogn og Fjordane.

Med fagbrev som rørlegger i bunn, og flere års arbeidserfaring, rettet endelig Katrine Bjønnes Larsen blikket mot fagskolen. Til slutt falt valget på Fagskolen i Sogn og Fjordane, med studieretningen KEM – Klima, Energi og Miljø. I år går hun siste året på utdanningen, og har kun lovord å si om erfaringene det har gitt.

– Studiet gir en bred kompetanse, som også går utenfor det fagspesifikke jeg var utdannet til. Første året var det mye realfag og matematikk, og de to siste har vært mer tekniske fag. Helheten blir en større totaloversikt over prosjektene man jobber med som rørlegger, som skaper en trygghet for fremtidig arbeid – spesielt i større byggprosjekter.

– Studieretningen er også fremtidsrettet, da den fokuserer mot klima- og energigunstige løsninger i bygg, forklarer Katrine.

Slitsomt, men verdt det

I tillegg til å gå en krevende og teknisk fagskole, er Katrine også leder for røravdelingen ved Vestland Elektro og Rør.

– Det er slitsomt, men verdt det.

I denne avdelingen er hun den eneste kvinnen. I tillegg har hun det administrative ansvaret for åtte, mannlige ansatte.

– Jeg føler heller at vi er én stor gjeng, enn at jeg er sjefen. Samtidig var det her jeg startet som rørleggerlærling, så jeg var godt integrert i felleskapet fra før av.

Ser en forbedring

Katrine tror likevel det er viktig å opprettholde en kjønnsbalanse i bransjen – som tradisjonelt har vært mannsdominert. Ved å ha en kvinnelig leder tør menn i større grad å snakke om, og være delaktig i beslutninger rundt egen arbeidshverdag, tror Katrine.

– Det blir fort veldig guttastemning hvis det kun er mannlige ansatte. Nå opplever jeg at kommunikasjonen er god, og det er mye respekt for hverandre.

Katrine vil også oppfordre bedrifter til å satse utradisjonelt, og være åpen for kvinnelige lærlinger og ansatte. For 14 år siden hadde hun selv problemer med å finne lærlingplass, som hun opplevde var på grunn av hun var jente.

– Men dette har klart forbedret seg, og nå ser jeg mange bedrifter som tar inn kvinnelige lærlinger og fører de frem som rørleggere. Det er gøy å se, avslutter Katrine.

Om fagskolen i Sogn og Fjordane:

Fagskulen Sogn og Fjordane tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning for alle som har fagbrev. Vi tilbyr en rekke studier, blant annet:

Dekksoffiser
Maskinoffiser
Anlegg
Bygg
BIM
KEM
Bygningssakkyndig
Maskinteknikk
Elkraft
Automatisering
Velferdsteknologi
Mjølkeproduksjon

Av Morten Risberg

Neste artikkel