Skip to main content
Home » Fremtidens Vestfold » Vil den nye digitale arbeidshverdagen skape digitale nomader?
Sponset

Forskere mener at pandemien er et vendepunkt for arbeidslivet. Ifølge en kvartalsrapport fra Microsoft fra april 2020 kom vi lenger på to måneder enn hva vi normalt ville ha gjort på to år.

De fleste mener at vi ikke kommer tilbake til slik det var før pandemien, til det har den digitale revolusjonen kommet for langt. Vi behersker de digitale hjelpemidlene og leverer på de kriteriene vi har som måltall.

Mona Eriksen

Sales og relationship manager i DNB Luxembourg

Vanlig med «bortekontor»

Teknologisektoren har vokst enormt det siste året og utviklingen av tjenester og verktøy produseres i og leveres i høy hastighet for å møte etterspørselen. Det fysiske kontoret har blitt mindre viktig og «bortekontoret» har blitt mer og mer vanlig på steder du gjerne kunne vært på ferie.

En ny arbeidshverdag gjør at vi ikke trengerå stemple inn på det fysiske kontoret hver dag – vi har de digitale hjelpemidlene som tilrettelegger for en hybrid arbeidshverdag, og som gjør det mulig å jobbe fra hytta, båten, skogen eller kafeen på hjørnet.

Golden Visa

De spanske myndighetene har tatt «bortekontoret» på alvor, og tilbyr nå Golden Visa til personer som har funnet ut at de ønsker å utnytte mulighetene som denne trenden gir til å tiltrekke seg nye «kunder». 

DNB Luxembourg gir lån med pant i bolig til nordmenn som kjøper hus i Spania, Frankrike og Portugal. Vi opplever at etterspørselen har økt kraftig under pandemien, sier Knut Øvreeide som er kredittsjef.

Samtidig med at kjøperne er yngre enn før, er også fokuset at de ønsker å utnytte muligheten den nye hybride hverdagen tilbyr med å kunne jobbe fra andre steder enn det faste fysiske kontoret. På listen over fasiliteter betyr faktorene nedenfor mer enn før:

  • Flere kjøpere velger å satse på eneboliger som er mer private og som har egen hage.
  • Mange ønsker også å kunne innerede et av soverommene til kontor.
  • De fleste er opptatt av kvaliteten på bredbåndsløsninger.

– Vi er spent på om det trykket vi ser for øyeblikket vil holde seg fremover. For kunder som ønsker å virkeliggjøre drømmen om en feriebolig i Spania, Frankrike eller Portugal, har kredittsjefen gode råd å komme med.

Bolig i utlandet? Her er kredittsjefens råd

Det som er viktig uansett hvilke investeringer du skal gjøre er å ha en god buffer i privatøkonomien. Du skal aldri tømme kassen helt for å investere i fritidsbolig. Vi er opptatt av at våre kunder tar høyde for å kunne takle uforutsette hendelser og sørger for å ha en god og solid buffer i sin privatøkonomi.

Kredittsjefen understreker også at når du investerer i eiendom i utlandet kan det være risikoreduserende å låne i den samme valutaen som eiendommen omsettes i.

Mange kjøper også eiendom hvor tanken er å drive utleie. Vi hører også ofte at «megler har regnet hjem» prosjektet, det vil si gjennom å bevise at leieinntekter kan betjene alle kostnadene knyttet til eiendommen. I våre vurderinger tar vi ikke hensyn til leieinntekter, alle omkostninger må kunne betjenes selv uten disse inntektene. Utleieinntektene dine bør fungere som en drifts- og bufferkonto som er øremerket eiendommen.

Vi som har opplevd konsekvenser av Covid og strenge reiserestriksjoner, forstår at dersom du ikke får regnestykket til å henge sammen uten leieinntekter på boligen,- da skal du sannsynligvis heller ikke kjøpe. Du bør også sørge for å leie ut i euro, siden utgiftene knyttet til eiendommen vil være i euro.

Dersom du kontakter oss via www.dnb.no/lu eller per e-post [email protected] vil vi på et tidlig stadium kunne gi deg estimater på hvor mye egenkapital du vil trenge ut i fra en gitt kjøpesum.  

VELKOMMEN TIL DNB LUXEMBOURG

Av Mona Eriksen

Next article