Skip to main content
Home » Fremtidens Vestfold » Effektiv og miljøvennlig avfallshåndtering
Sponset

Polar Miljø AS i Sandefjord har levert miljøvennlige løsninger siden 1938, men har aldri sluttet å tenke innovativt. Nå har de stor suksess med komprimatorer, som pakker sammen avfall tilsvarende inntil 15 containere. I klartekst gir det én søppelhenting i stedet for 15.

– Vi har en rekke produkter for avfallshåndtering, som komprimatorer, med en presskraft på 37 tonn, og er fra 10 til 25 kubikkmeter. Det inkluderer blant annet SKPC, en væsketett komprimator for våt-organisk avfall, som nærmest gjør slutt på luktproblemer, og en modell spesielt beregnet på campingplasser – også den væsketett, sier daglig leder, Knut Bito.

Perfekt for campingplasser

– Den inneholder ozon, som eliminerer luktene fra avfallet ved et fiskemottak eller en campingplass. Campingvarianten, som er beregnet på restavfall som avgir luft, rommer like mye som opptil 15 containere, som gir langt færre tømminger og mer effektiv drift.

– Den har en veldig enkel betjening, smarte innkastløsninger og høy sikkerhet, og er et viktig bidrag til rene og ryddige campingplasser, hyttegrender og uteområder. Nå er det likevel mange typer virksomheter som kan ha bruk for både ballepresser og komprimatorer. For å si det enkelt, gjelder det alle som i utgangspunktet har et visst omfang av søppel å bli kvitt, forteller han.

Knut Bito

Daglig leder, Polar Miljø AS

Frigir arbeidskraft

– Det fungerer veldig greit å ha en komprimator og en papp-presse, der man har papp i én presse, plast i en annen, som resulterer i én henting, i stedet for 30. Over tid gir det jo store besparelser, avhengig av volumet. Vi har en kalkulator på polarmiljo.no, der kundene for eksempel kan beregne behovet om de har en åtte kubikks container, som tømmes fire ganger månedlig. Her kan man fort finne ut at det kun trengs én henting i halvåret, i stedet for 24, for husk at hver eneste henting koster penger, ikke å forglemme all plassen man sparer.

Bito gjør også et poeng av at effektive systemer for avfallshåndtering frigir medarbeidernes tid til det de egentlig skal jobbe med, fremfor å håndtere søppel.

– Også det regnestykket er forholdsvis greit: to timer dagen à 400 kroner, om du inkluderer sosiale kostnader, ganger fem dager ganger 4,3 uker, det blir jo penger av det, presiserer han.

Effektivt og ryddig

Reklameprodusenten UTD AS i Larvik har lenge hatt ballepresser fra Polar Miljø, og egentlig vært fornøyd med det. Da de flyttet til nye lokaler, gjennomførte de imidlertid en komplett kostnadsanalyse sammen med Polar Miljø, og fant ut at det var mye å spare på andre løsninger.

– Løsningen ble komprimatorer, hvorav én med en løfteanordning, for å effektivisere drift og avfallshåndtering. Den ble tilpasset de nye lokalene, både med tanke på praktisk utforming og utseende, forteller UTDs daglige leder Truls Bonnegolt, og fortsetter:

Truls Bonnegolt

Daglig leder i UTD AS

– For at vi skal kunne produsere effektivt, kan vi nå samle opp kapp og andre ting i store avfallsbeholdere, som vi triller ut til komprimatorene. Der har vi fått installert en løfteanordning, slik at hele beholdere tømmes effektivt, uten særlig fysisk arbeid. I kombinasjon med færre tømminger, har dette hatt en stor virkning på effektiviteten vår. I tillegg er det nå aldri rot eller søl der vi har komprimatorer, og bygget som helhet ser rent, ryddig og profesjonelt ut for alle som er innom. Vi har rett og slett forbedret effektiviteten drastisk, og bidratt til at vi fremstår enda bedre for våre kunder.

– Og så har vi et sterkt fokus på miljø, og dette har gjort det mye enklere å dokumentere avfallshåndteringen opp mot de forskjellige sertifiseringene vi har forpliktet oss til, understreker han.

Av Jarle Petterson

Next article