Skip to main content
Home » Fremtidens Vestfold » – Tar du ingeniørutdanning i dag, er du sikra jobb!
Sponset

Ifølge Kristin Imenes ved Universitetet i Sørøst-Norge, utdannes det altfor få ingeniører i Norge i dag. Næringslivet skriker etter ingeniører, sier hun.

– Norge trenger flere ingeniører, vår region også. Det er mange teknologibedrifter her i Vestfold, så behovet er stort, sier Kristin Imenes. Hun er instituttnestleder ved Institutt for mikrosystemer ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN).

Kristin Imenes

Instituttnestleder ved Institutt for mikrosystemer ved Universitetet i Sørøst-Norge

USN er et av studiestedene i Norge som tilbyr ingeniørutdanning. Det som skiller dette universitetet fra de andre, er at de blant annet har et eget institutt som jobber med og tilbyr masterutdanning innen mikro- og nanosystemteknologi.

– Vi har også mange andre teknologiutdanninger her, og så kan man ta en ingeniørutdanning og bygge videre til en master, sier Imenes.

Tett samarbeid med industrien

USN har et tett samarbeid med teknologibedriftene i regionen. Det gjør det lettere å ha samarbeidsprosjekter, og dermed gjøre overgangen til arbeidslivet enklere.

– Vi har mange forskningsprosjekter med industrien rundt her, blant annet Kongsberg-gruppen, Vingmed, Zimmer & Peacock, Safran og Memscap, sier Imenes.

I løpet av studieperioden har studentene mulighet til å ta praksisperiode i en bedrift. Universitetet har også et program som heter næringsbachelor hvor studentene jobber og studerer over en viss tid, og på masternivå tilbyr de 3-årig industrimasterløp der studentene jobber 50 prosent og studerer 50 prosent.

Populært Erasmus-program

Sammen med Aalto University i Finland og Budapest University of Technology and Economics, tilbyr de dessuten det  internasjonale programmet Master in Smart Systems Integrated Solutions (SSI).

– Det er et Erasmus-program der du studerer ved tre ulike universiteter. Første semester er i Finland, andre semester i Vestfold og tredje i Ungarn. Det siste halve året er satt av til masteroppgaven. Da kan du selv velge hvor du vil være, sier tidligere SSI-student, Emilie Kristine Svendsen.

Emilie Kristine Svendsen

Tidligere SSIstudent

Det som gjør dette programmet så spesielt, er at studentene er innom universiteter i ulike land og tar det aller beste fra hver av disse. Det er ganske unikt og veldig attraktivt.

– Emilie er faktisk den eneste norske studenten vi har hatt på programmet, så det er veldig få norske som har oppdaget det, sier Imenes.

Tverrfaglig

SSI-programmet er tverrfaglig og inkluderer fag som elektronikk, mekanikk, fysikk, matematikk, modellering og prosessering.

– De lærer seg å bruke sensorer og sette det sammen til et system som skal løse en oppgave. Da er det både litt programmering, kanskje noe modellering og man skal kommunisere med verden rundt seg, sier Imenes.

– Det er også mange små prosjekter underveis, legger Svendsen til.

Programmet er veldig populært og passer for ulike typer ingeniører. Det er imidlertid begrenset med plasser, og studenter fra hele verden konkurrerer om å komme inn.

– Det er et EU-støttet studium og disse Erasmus-programmene er veldig anerkjente og attraktive. Nå i år hadde vi over 700 søkere til de 25 stipendplassene, sier Imenes.

Fortsatt er det mulig å søke, og norske studenter vil kunne få dekket mye av kostnadene gjennom lånekassen.

De som er så heldige å bli håndplukket til dette programmet, får et enormt nettverk og får venner fra hele verden. Uteksaminerte kandidater har en unik kompetanse innen mikroteknologi og mikroelektronikk. Svendsen, som ble uteksaminert i 2022, er veldig glad for studievalget.

– Det var veldig gøy for jeg har alltid hatt lyst til å studere i utlandet. Dessuten var det veldig fint å se hvordan systemet var ved de ulike universitetene, å lære på engelsk og å oppleve andre omgivelser. Jeg angrer absolutt ikke på at jeg valgte det, avslutter Svendsen.

Dette er USN

Vi har over 17.000 studentar og rundt 1.900 årsverk

Av Sissel Nilsen

Next article