Skip to main content
Home » Fremtidens Vestfold » Ordførerne svarer: Hvordan skape vekst i Vestfold og Telemark?
Fremtidens Vestfold

Ordførerne svarer: Hvordan skape vekst i Vestfold og Telemark?

Foto: Unsplash

Hva anses for å være den største utfordringen ved å skape vekst i Vestfold og Telemark? Hvilke tiltak gjøres for å trekke nye innbyggere til kommunene? Vi har spurt to ordførere.

Bjørn Ole Gleditsch

Ordfører Sandefjord

Hva ser du på som den største utfordringen ved å skape vekst i Vestfold og Telemark?

– Mulighetene er større enn utfordringene. Sandefjord og nabobyene er et av de tettest befolkede områdene i Norge. Fra torvet her er det 35-40 minutters reisetid til 100.000 jobber. Trenger du arbeidskraft, bor det 250.000 mennesker innenfor samme reisetid. Næringslivet er dessuten variert, med alt fra internasjonale konsern, til spennende oppstartsbedrifter. Sandefjord er nummer syv i landet på næringsvariasjon, og vi er topp ti på andel av de sysselsatte i privat sektor. Næringskulturen er sterk, kommunen er offensiv på næringsutvikling og tilgangen på arealer er god.

Hvilke tiltak gjøres for å trekke nye innbyggere til din kommune?

– Vi jobber både for nye arbeidsplasser og for å gjøre Sandefjord enda mer attraktivt som bosted. Derfor utvikler vi et allerede koselig sentrum til en attraktiv helårsby. Vi har et bredt idretts- og kulturliv, 146 kilometer kystlinje, flotte rekreasjonsmuligheter og et spennende jobbtilbud. Videre har vi god barnehagedekning, internasjonal skole og Norges største videregående skole. Torp Sandefjord Lufthavn har nasjonale og internasjonale ruter. Firefelts E18, tog og ferjer til Sverige og Danmark gjør at det er kort vei til alt. Innen 2032 får vi dobbeltsporet jernbane med fire tog i timen til og fra Oslo. Sandefjord er allerede attraktivt og har vokst i mange år. Vi er nå 65.000 innbyggere, og tilflyttingen fortsetter.

Hvilke muligheter gir det grønne skifte som vi nå står overfor?

– God tilgang på arealer, rask saksbehandling, sterk gründerkultur og en kommune som vil at du skal lykkes, er gode forutsetninger for grønn konkurransekraft. Kommunen har etablert eget klimabudsjett, bruker innkjøpskrav aktivt og er blant de beste på miljøsertifisering av næringslivet. Slik utvikler vi virksomhetene rundt oss.

Hedda Foss Five

Ordfører Skien

Hva ser du på som den største utfordringen ved å skape vekst i Vestfold og Telemark?

– Geografien er en utfordring – iallfall for Telemark. Pendleravstanden til Oslo blir for lang. Derfor må fokus på infrastruktur være stor. Jernbane, flyplass, vei og, ikke minst, nett. Hjemmekontor har fått en revolusjon under pandemien. Det kan by på nye muligheter for å kompensere litt for geografien.

– Størrelsen vår tror jeg også demper interessen for vårt fylke. Det er de store, befolkningstette områdene som ofte er mest attraktive for næringslivet. Og da kommer også de beste «hodene» dit.

– Det tredje kan være sammensetting av næringsstruktur. Vi må hele tiden jobbe for å kunne ha et allsidig næringsliv, i samspill med gode offentlige arbeidsplasser. Telemark må få sin andel av statlige arbeidsplasser, da det er en veldig skeiv utvikling på dette nasjonalt.

– Det siste momentet mitt er synlighet og offensivitet. Fylket vårt må by mer på seg selv. Også næringslivet. Når vi er så små som vi er, og ligger der vi gjør, så må vi bruke mer krefter på å synliggjøre den fantastiske kompetansen som ligger her. Også internasjonalt.

Hvilke tiltak gjøres for å trekke nye innbyggere til din kommune?

– Vi jobber på flere plan. Viktigst er å ha nok tilgjengelige arbeidsplasser, så vi presser staten for å få etablert statlige arbeidplasser i Skien/Grenland. Vi jobber også tett med privat næringsliv for å bidra til vekst og ekspansjon. Helt konkret er ordfører og næringssjefen på bedriftsbesøk hver måned, og får innspill på hva bedriftene trenger for å utvikle seg videre. Både arealbehov, kompetanse, med mer. Disse innspillene jobber vi konkret med videre. I tillegg må arealplanen vår ha nok tilgjengelige næringsarealer (det skal være «hyllevare»), og nok boligarealer. Vi har også politisk vedtatt full barnehagebygging, og faktisk en liten overkapasitet på barnehageplasser, slik at innflyttere kan få barnehageplass og skoleplass raskt. Få planlegger ut i fra frist for barnehageinntaket. Alle som flytter til Skien får også et velkomstbrev fra kommunen v. ordfører.

Hvilke muligheter gir det grønne skifte som vi nå står overfor?

– Det gir vår region fantastiske muligheter! Vi har tungindustri som er nasjonalt og internasjonalt ledende på omstillinger, og nye, grønne løsninger. Vi har den grønneste krafta i verden, og må bare få nasjonale myndigheter til å raske på med infrastruktur og kabler, slik at industrien kan ta i bruk den grønne krafta innenlands. Det vil øke attraktiviteten for internasjonale selskaper til å investere i Norge og Grenland, og smitte over på regionen totalt sett. Hovedgrunnen til at Google har kjøpt en diger tomt i Skien, er på grunn av tilgangen til miljøvennlig stabil kraft. Framtiden er grønn, og vi har de beste mulighetene til å fremme vekst og utvikling innenfor grønn industri og arbeidsplasser.

Next article