Skip to main content
Home » Fremtidens Vestfold » Grenland viser vei!
Sponset

Karbonfangst og -lagring (CCS) er det enkelttiltaket som vil ha størst effekt i klimakampen. Regjeringen har valgt å satse på karbonfangst! Norge tar det neste skrittet for å løse klimakrisen. 

Grenland har store miljøambisjoner, og karbonfangst hos Norcem gjør det mulig å nå disse. Karbonfangst er redningen for klimaregnskapet. Med karbonfangst kan vi:

  • nå togradersmålet
  • halvere utslipp av klimagasser innen 2030
  • bli verdens første klimapositive industriregion

Et naturlig valg

Industrikulturen og industrikompetansen du finner i Grenland er kanskje uten sidestykke.

Norges grønneste industriregion er et naturlig valg for utvikling av grønn industri.

Foto: Norcem

De positive ringvirkningene er mange. Viktigst av dem er at vi kan sikre konkurransefortrinn innen annen industri. Denne teknologien vil gjøre industri nesten utslippsfri. I årene fremover vil dette gi Norge store fordeler.

En vinn-vinn-situasjon

Grenland går foran som et godt eksempel. Europa vil følge etter.

Vi kan diskutere om dette er starten på en ny gullalder eller ikke. Uansett er dette en vinn-vinn-vinn-situasjon:

  • Lavere utslipp av klimagasser
  • Norge får konkurransefortrinn
  • Vi får flere arbeidsplasser innen en ny og bærekraftig næring

Regjeringen har valgt og 2.1.2021 starter veien mot nullutslipp, i Grenland!

Vil du vite mer om telemarksregionen og mulighetene som finnes her? Besøk poweredbytelemark.no

Powered by Telemark jobberfor å synliggjøre Telemarksregionen og den grønne industrien her. Dette er en region med stolt industrikultur, kompetanse i verdensklasse, tilgang på fornybar energi og ledige arealer midt i industriens hjerte.

Av Siri Alfsen , prosjektleder Powered by Telemark

Next article