Skip to main content
Home » Fremtidens arbeidsplass » Arbeidsmiljø handler om arbeidet
det gode arbeidsliv

Arbeidsmiljø handler om arbeidet

For å lykkes med å skape et godt arbeidsmiljø må det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet være en integrert og naturlig del av driften.

Arbeidstilsynets direktør Trude Vollheim er klar på at det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet retter seg mot faktorene i selve arbeidet, og at det ikke må forveksles med eller erstattes av fokus på velferdsgoder og sosiale trivselstiltak.

– Dette kan være gode tiltak som fremmer trivsel og hygge på jobben, men det kan ikke erstatte forebyggende arbeidsmiljøarbeid – det må heller komme i tillegg, sier Vollheim.

Trude Vollheim

Direktør i Arbeidstilsynet

Hvordan lykkes?

Hva gjør så de som lykkes med å skape et godt arbeidsmiljø? Vi ser særlig fem områder som de jobber godt med:

  1. De har gode ledere – som organiserer arbeidet på en god måte. Det kan for eksempel være fordeling av arbeidsoppgaver, jobbkrav, bemanning og tydelighet i roller og ansvarsfordeling.
  2. De opptatt av god medvirkning fra ansatte. Det er når arbeidsgiver og arbeidstaker jobber sammen at man finner de beste løsningene på utfordringer i arbeidsmiljøet.
  3. De sørger for at alle får den opplæringen som er nødvendig.
  4. De jobber systematisk med arbeidsmiljøarbeid. De klarer å gjøre forebyggende arbeidsmiljøarbeid til en integrert og naturlig del av virksomhetens drift – ikke noe man holder på med i tillegg til det man egentlig jobber med i virksomheten.
  5. Arbeidet drives ikke av krav i loven, men av ønsket om å ha et godt arbeidsmiljø, fordi dette lønner seg både for virksomheten og de ansatte.

Mangler kunnskap om kartlegging

– Vi ser at mange virksomheter mangler kunnskap om helt grunnleggende elementer i arbeidsmiljøarbeidet; å skaffe seg oversikt over hva som er utfordringene i vårt arbeidsmiljø, og gjøre en vurdering av hva de da trenger å jobbe forebyggende med. Altså det som heter kartlegging og risikovurdering i loven, sier Vollheim.

– Uten å ha et bilde på hva som er utfordringene, så er det også vanskelig å sette inn de riktige tiltakene, de tiltakene som nettopp skal bidra til å forebygge at folk blir syke eller skadet på jobb, legger Vollheim til.

Systematisk arbeidsmiljøarbeid

Våre erfaringer fra tilsyn er at mange virksomheter reparerer når skade og sykdom har oppstått istedenfor å systematisk forebygge at det oppstår i første omgang.

Det vi gir mest pålegg om i våre tilsyn, er blant annet innføring og praktisering av det systematiske arbeidsmiljøarbeidet, manglende rutiner, manglende medvirkning og manglende opplæring innen helse, miljø og sikkerhet.

– For å kunne forhindre at arbeidstakerne får fysiske eller psykiske helseplager, må dette være på plass og jobbes med jevnlig, sier Vollheim.

Av: Trude Vollheim, Arbeidstilsynets Direktør

Next article