Skip to main content
Home » Fremtidens arbeidsplass » Et godt arbeidsmiljø handler om tre ting
Sponset

Fra tid til annen oppstår det konflikter i arbeidslivet. I mange tilfeller klarer man å løse disse selv, andre ganger er det godt å få ekstern hjelp. Men arbeidsplassene kan også organiseres slik at mulighetene for konflikt reduseres. 

Nina Berg

Seniorkonsulent. Driver med organisasjonsutvikling i Arbeidsmiljøsenteret

– Det er mange som plages av å gå på jobb. Kanskje jobber de et sted der det finnes konflikter som har fått lov til å vokse å gro, eller på et sted der manglende eller dårlig ledelse gjør at de ikke får et nødvendig fundament for å utvikle tillit og oppleve at de blir involvert. Noen føler kanskje at beslutninger blir tatt over hodet på dem, og at de bare er brikker i et spill. Hvis den ansatte også opplever at tempoet er så høyt at de ikke helt vet hvordan de skal mestre det, så blir situasjonen enda mer krevende, sier Nina Berg. Hun er seniorkonsulent og driver med organisasjonsutvikling i Arbeidsmiljøsenteret, en ideell organisasjon som skal fremme et best mulig arbeidsmiljø i norske virksomheter.

Det finnes hjelp

De ansatte tåler mye mer hvis de opplever å bli hørt og ikke opplever å få motstridende beskjeder. At de vet hva de skal gjøre og føler at de har støtte. Det er disse tingene som Arbeidsmiljøsenteret arbeider med gjennom konsulentbistand, kartlegging, lederopplæring og lederutvikling. De arbeider på alle nivåer i organisasjonene:

– Vi kan bidra med konsulentbistand der vi er med å fasilitere prosesser for eksempel ved å hjelpe til i avdelinger der det har vært mange konflikter. Eller bidra til å bygge opp det mer systematiske arbeidet rundt virksomheten slik at det blir enklere å forebygge konflikter, forklarer Berg.

– Løsningen er å lære ledere og organisasjoner hvordan de skal involvere folk. Lederne vil ofte ha en organisasjon med medbestemmelse, men de mangler systemer. For eksempel er det viktig hvordan de bygger opp møteplasser slik at alle har arenaer der de kan få komme med sitt, der det blir tatt tak i ting og der de fatter beslutninger sammen, fortsetter hun.

Tre avgjørende faktorer

Det er minimum tre ting som må være på plass i en organisasjon for å ha et godt arbeidsmiljø. God rolleforståelse, slik at medarbeiderne vet hva de skal gjøre, god saksgangsforståelse, slik at de vet hvor de kan henvende seg hvis de har spørsmål og problemer, samt trygge arenaer der de kan ta opp ting de er opptatt av og hvor de føler at de blir hørt.

Av: Tom Backe, [email protected]


Next article