Home » Fremtidens arbeidsplass » Et bredt spekter av bransjer og kunder
Sponset

Som ledende kompetansehus, er EY (Ernst & Young) en attraktiv arbeidsplass for dem som søker erfaringer fra mange bransjer og fagområder – og vil ha det gøy på jobb.

– EY har ulike forretningsområder innen ConsultingStrategy and TransactionsAssurance og Tax & Law. I Consulting-delen bistår vi kundene med endringsreiser, hovedsakelig drevet av mennesker, teknologi og innovasjon, sier associate partner Andreas Brunvoll i Technology Transformation. Vi vil vite hva som gjør det så spennende.

– En ting jeg setter stor pris på, er at vi arbeider i team, både internt og hos kunde, og kommer ut for mange utfordringer, både i møte med oppgaver og forskjellige mennesker. Vi jobber mot alle nivåer, og får bryne oss på utfordringene til toppledelsen, så vel som øvrige medarbeidere i organisasjonen, forteller Hanna Sandbu.

Solveig Benum Vestre arbeider på samme prosjekt som henne, i samferdselssektor, og forteller at det innebærer mye ny teknologi:

– Det kommer til å bli veldig mye nytt å forholde seg til for kunden. Mye IT går over fra å være administrative støttetjenester, til å bli noe hele organisasjonen må forholde seg til i det daglige. Vi befinner oss i innspurten, så nå er det ekstra spennende, for vi støter på mange utfordringer i implementeringen, med nye roller og behov.

– Og så blir det jo ekstra gøy at vi snakker om samferdselstilbud som er synlig i det daglige, så vi har mye glede av det i prosjektet. Du blir jo litt stolt når du tenker på at både venner og kolleger er brukere, og hvor kult er ikke det? spør hun.

Stor allsidighet

– Som konsulent får man prøve seg på ulike prosjekter, og hver gang blir nesten som å begynne i en ny jobb. Du blir kjent med nye folk, og setter deg inn i nye prosesser. Det mest spennende er at du får innsyn i nye bransjer og selskaper, på en helt annen måte enn du ville gjort som ansatt på én arbeidsplass. Min erfaring er at jeg har fått dybdekunnskap hos et bredt spekter av bransjer og kunder, tilføyer Katrine Refvem.

Som ledende innen teknologi og transformasjon, er det ikke fritt for at den digitale transformasjonen preger de EY-ansatte.

– Teknologibaserte endringer i virksomheter legger store føringer for det meste av det vi driver med, og det er i stor grad preget av ønsket om å skape varige endringer og realisere verdi for kundene. Det er dét vi holder på med, men vi må også sikre at endringene faktisk skaper verdi for kunden, at det ikke er endring for endringens skyld, eller teknologi for teknologiens. Vi snakker om effektiviseringsgevinster internt, bedre brukeropplevelser og bedre ivaretagelse av medarbeidere, forklarer Andreas, og fortsetter:

– Det at vi alle kan sitte på hjemmekontor, er kanskje det ypperste eksempelet på at den digitale transformasjonen har brakt mye nytt og banebrytende med seg. Samtidig skaper det en bevissthet i bedriftene, om hvordan vi kan arbeide mer effektivt sammen.

Godt samarbeidsmiljø

Og der har selskapet selv noen interessante løsninger:

– Når man begynner i EY som nyutdannet, oppleves det nesten som en forlengelse av studietiden, hvor vi er så mange som starter sammen. Da jeg begynte, var vi rundt 40 nye, et antall som øker år for år, så man får følelsen av å tilhøre et kull, og vi drar på opplæringsprogram sammen. Da jeg begynte i EY, hadde vi ti dager i Spania, og årets kull skal til Nederland. Der får de opplæring, med sterkt fokus på å bli godt kjent og trygge på kollegene, forteller Katrine.

– Dessuten har vi flere konferanser. En årlig learning-konferanse, så vel som en mer sosialt rettet konferanse annethvert år, der det rett og slett handler om å ha det gøy på jobb. Alle ansatte inngår i EYs karriere- og utviklingsprogram, som blant annet inkluderer muligheten til å ta en fullfinansiert teknologi- eller bærekraft-MBA.

Bærekraft-fokus

Arbeidet i EY gir mange muligheter for å påvirke samfunn, klima og bærekraft. Andreas forteller at spesielt bærekraft i økende grad inngår i prosjektene.

– Graden varierer, men vi har mange prosjekter innen samferdsel, som både direkte og indirekte betyr noe for det grønne skiftet. Vi har et eget kompetanseområde, som spesifikt arbeider med klimaproblemer, og agendaen deres bakes mer og mer inn i selskapet og våre tjenester. Dermed blir det stadig flere prosjekter hvor bærekraft og klima inngår. Dette henger godt i hop med formålet «Building a better working world», sier han.

– Dessuten har vi programmet EY Amplifier, der oppstartselskaper kan søke om bistand. For dem som tas inn i programmet, tilbyr vi pro bono-timer, gitt at de oppfyller ett eller flere krav i FNs bærekraftsmål, tilføyer Katrine.

– Noen råd til studenter som står foran karrierevalg?

– For meg har det i alle fall vært viktig å begynne i et selskap som er stort, med muligheter til å finne ut hva man ønsker å bli god på, innen et bredt spekter bransjer og fagområder. I EY blir du en del av et ungt og inkluderende arbeidsmiljø, med mange utviklingsmuligheter, sier Hanna.

– Man får mye tillit allerede som nyansatt, med anledning til å utvikle seg i ønsket retning, og med en hybrid arbeidsmodell kan vi, innenfor rimelige grenser, også jobbe der vi vil. Det er godt å ha en arbeidsgiver som legger til rette for en god balanse mellom jobb og fritid, skyter Solveig inn.

Og samtlige er enige om at EYs sterke merkevare ikke skaper unødvendig forventningspress ute hos kundene.

– Tvert om føler jeg at det er en stor trygghet å ha et solid kompetansehus i ryggen. Vi har en kultur hvor det er rom for å feile, slik at vi lærer sammen, så jeg vil si at EY tilrettelegger for trygge rammer, der vi er stolte av jobben vi gjør, sier Hanna, som også presiserer at mangfold og inkludering står veldig sterkt, med rom for å være den man er.

Les mer på ey.com.

Av Jarle Petterson

Neste artikkel