Skip to main content
Home » Fremtidens arbeidsplass » – For å lykkes med samfunns­utfordringene kreves det nytenking og kreativitet. Derfor ansetter vi mange ulike typer mennesker
Sponset

– Fokus på mangfold, kompetanseutvikling og det å få jobbe med å løse mange av våre største samfunnsutfordringer er noe av det som gjør at ansatte trives i Volue, mener COO Ingeborg Gjærum.

Volue leverer teknologi og løsninger for energi og kraftbransjen, samt for selskaper som driver innenfor vann, avløp og bygging av infrastruktur. Målet er å tilby programvare, innsikt og systemer som muliggjør overgangen til et fornybart og bærekraftig samfunn der vi tar bedre vare på ressursene. Selskapet har 700 ansatte på kontorer spredd over hele verden, mens hovedkontoret ligger i Norge.

– Jeg hadde aldri sett for meg at jeg skulle jobbe i programvarebransjen eller bli leder, jeg har jo egentlig bakgrunn som miljøverner. Men dette er et utrolig spennende sted å være. Du får kombinere det å jobbe med teknologi med det å løse de viktigste utfordringene verden står overfor, sier Ingeborg Gjærum, COO i Volue.

Ingeborg Gjærum

COO i Volue

Volue ble etablert for å akselerere overgangen til et grønnere samfunn, og Gjærum forteller at selv om Volue er et ganske ungt selskap, så er grunnleggerne mange av bransjens mest innovative og erfarne teknologiselskaper. Det er grunnen til at en bedrift som ble etablert i 2020 kan ha 50 års erfaring med å lage programvare, tjenester, data og innsikt til samfunnskritiske bransjer. Mange av selskapets løsninger er markedsledende innenfor sine nisjer.

– Vi har for eksempel de største kraftprodusentene i Norge på kundelisten. Det at vi vokser gjør at vi vil være i stand til å få enda større innflytelse og virkelig ha mulighet til å gjøre noe med utfordringene verden står overfor.

Lite byråkrati og mulighet for alle til å påvirke

En av kjerneverdiene til Volue er at selskapet ønsker å spille en stor rolle i å skape et fornybart samfunn. Gjærum mener selskapet er akkurat passe stort til at de som starter hos dem har mange muligheter til å prøve seg på ulike oppgaver og i ulike deler av selskapet, uten å forsvinne i mengden.

– Det er lite byråkrati og det er rom for at du kan ha stor påvirkning. For min egen del opplever jeg at det er et spennende sted å jobbe der medarbeiderne får brukt mange sider av seg selv, og ikke minst et sted hvor man er omgitt av mennesker med mye kunnskap og som liker å dele det de kan med andre, sier Gjærum.

Hun mener det er en klar kobling mellom bærekraft og mangfold. Og med mangfold mener hun ikke nødvendigvis bare å passe på at kvinneandelen er høy nok eller at ulike nasjonaliteter er representert – selv om det også er viktig.

– For at vi skal lykkes med å dyrke frem den kreativiteten som er nødvendig, er det viktig å ha et mangfold av mennesker med ulike bakgrunner.

Menneskene som ansattes behøver ikke ha annet til felles enn at de trenger et slags «utforskergen», noe Gjærum mener er viktig i teknologibransjen.

– Du kan komme rett fra universitetet, lære og utvikle deg og vokse hos oss – bare du er nysgjerrig og kreativ. Det kreves nytenkning og kreativitet for å finne gode løsninger, spesielt siden vi må gjøre så store omveltninger på kort tid.

Det å fremelske mangfold og skape arbeidsformer som gjør at man får utnyttet potensialet i mangfoldet best mulig, er også viktig for Gjærum.

– Samtidig skal vi også ha strukturer internt som gjør at vi klarer å holde på ansatte, for eksempel ved at det skal være mulig å kombinere jobb og privatliv. Å ha tid til familien er minst like viktig som å ha tid til jobben, avslutter Gjærum.

Vil du jobbe i Volue, eller ble du nysgjerrig og vil vite mer?
Les mer her!

Tekst: Volue

Next article