Skip to main content
Home » Fremtidens arbeidsplass » Den store jentejakten i rørbransjen brer om seg
det gode arbeidsliv

Den store jentejakten i rørbransjen brer om seg

Enten du fører regnskap, er rørleggerlærling, kona til en rørlegger, selger hos grossist eller i en rørleggerbutikk, hos leverandør eller en kjede har du påvirkningskraft på én eller flere menn i bransjen. Foto: Getty Images

Kvinnene i rørbransjen mener det ikke er bærekraftig å fortsette som før når 98 prosent av fagarbeiderne er menn og kun 8 prosent av ansatte i bransjen totalt sett er kvinner. Ingeborg-nettverket vil inspirere rørbransjen til å gjøre et «kvinneløft». Hvorfor? Fordi det er god business for alle!

Ingeborg-nettverket mener en kvinneandel på 20 prosent innen 2025 og 20 prosent fagarbeidere innen 2030 er mulig. Det samme mener BNL.Men vi vet at dette ikke skjer av seg selv! Nettopp det å få kvinner på rekrutteringsagendaen er en av de viktigste oppgavene til Ingeborg-nettverket.

Vi har nok tenkt veldig annerledes enn andre nettverk fordi vi er til for ALLE kvinner i rørbransjen, ikke bare for rørjenter som ønsker seg flere kvinnelige kolleger. Fagarbeidere er de aller beste rollemodellene, men vi er sjelden gode strateger, markedsførere, eller har et bredt nok nettverk til å kunne påvirke – der kommer alle de andre jentene inn. Min tanke da jeg startet Ingeborg-nettverket var at vi måtte gjøre ting helt annerledes dersom vi skulle få til endring, og få en hel bransje å tenke nytt.

Eli Hermine Heyerdahl Eide

Fagsjef for energi og miljø i Rørenreprenørene Norge

De som har makta må påvirkes – flesteparten av de er menn …

Enten du fører regnskap, er rørleggerlærling, kona til en rørlegger, selger hos grossist eller i en rørleggerbutikk, hos leverandør eller en kjede har du påvirkningskraft på én eller flere menn i bransjen. Erkjennelsen av at gutta må ville dette selv kom tidlig, og der er det en rød tråd for nettverket. Derfor understrekes det at dette ikke er en kjønnskamp for bransjens kvinner, kun et vennlig push i riktig retning for bransjens beste.

Ingeborg-nettverket ønsker å:

– inspirere til å tenke nytt for å tiltrekke seg de beste hodene og hendene i fremtiden. Menn har døtre, søstre og venninner som kan rekrutteres inn til bransjen.

– at rørleggere skal stå lenger i jobben sin. Godt arbeidsmiljø og gode kolleger fra begge kjønn er viktig.

– at kvinners plass i rør- og byggenæringen normaliseres. Machokulturen er ikke en fordel for byggebransjen, bedre kjønnsbalanse gir sunnere bransjekultur.

– at de gode karrieremuligheter fremsnakkes slik at kvinner vet at vi har bedre arbeidstidsvilkår, lønninger og karrieremuligheter enn i typiske «kvinneyrker»

Ingeborg-nettverket vil at ingen skal «løfte et øyelokk» når kvinner gjør jobber som tidligere har vært forbeholdt menn i fremtiden. Normalisering liker vi å kalle det. En riktig kjønnsbalanse er helt vesentlig for utviklingen av rørbransjen og konkurranseevne i fremtiden,.

Av Eli Hermine Heyerdahl Eide, fagsjef for energi og miljø i Rørenreprenørene Norge

Next article