Skip to main content
Home » Fremtidens arbeidsplass » Store summer i godt arbeidsmiljø
det gode arbeidsliv

Store summer i godt arbeidsmiljø

Arbeidsmiljø er og blir et lederansvar. Det kan ikke ned- eller outsources, men bør settes stå på agendaen i ledermøter, avdelingsmøter eller stabsmøter. Foto: unsplash/brooke cagle

På bare ett år tapte norske bedrifter 30 millioner kroner på dårlig arbeidsmiljø, viser tall fra Oslo Economics. Skulle du trenge flere argumenter for å sette arbeidsmiljø på ledergruppens agenda, kan du slå i bordet med at det er det viktigste våpenet i kampen om talentene.

Gro Lundberg

Fagsjef for HMS og Arbeidsmiljø, Abelia

Til de mer samfunnsorienterte lederne kan du fortelle at det står 75 milliarder kroner på samfunnets prislapp for dårlig arbeidsmiljø. Hva kan man så gjøre for å minske dette tapet? Det korte svaret er ledelse, forebygging og konflikthåndtering. La meg utdype.

Tillit teller

Flere rapporter peker på at arbeidsmiljø er det viktigste våpenet i kampen om talentene. Kunsten er ikke bare å tiltrekke seg de beste folkene, men å sørge for at de trives, utvikles og bidrar til produktiviteten. Organisasjoner som baserer sitt lederskap på tillit og genuin interesse for den enkelte medarbeider, vil være de som tiltrekker seg og beholder ettertraktede medarbeidere, og som også presterer optimalt.

Både ledelsesform og opplevelsen av rettferdig behandling i organisasjonen påvirker helsen til de ansatte, og dermed sykefraværet og arbeidsmiljøet. Personer som opplever seg rettferdig behandlet, har lavere risiko for å utvikle muskel- og skjelettplager, og psykiske plager som angst og depresjon.

HMS på agendaen

Arbeidsmiljø er og blir et lederansvar. Det kan ikke ned- eller outsources, men bør settes stå på agendaen i ledermøter, avdelingsmøter eller stabsmøter.

En leder bør kunne avdekke om en ansatt sliter tungt og står i fare for å bli utbrent. Når en ansatt gjentatte ganger mister besinnelsen over bagateller, og viser mindre tålmodighet og glede ved jobben, er det tegn som krever handling fra ledere.

For det første kan slik handling være enkel tilrettelegging, enten det gjelder ergonomi eller fokus på oppgaver og arbeidstid. For det andre kan det handle om prioritering. Sett av tid til medarbeideroppfølging, legg det inn i kalenderen. For det tredje kan det være å skaffe seg kunnskap og trening. Les deg opp om faresignaler og øv deg på den nødvendige samtalen. Disse tre grepene kan være den rette vaksinasjon mot mange av dagens sykemeldinger, og nøkkelen til et arbeidsmiljø som styrker og ikke svekker bunnlinjen.

Rydd opp i konfliktene

Å feie uenighet eller konflikter under teppet, er et element av det som kalles laizzes-faire-ledelse. La-det-skure-og-gå-ledelse kan ha negativ påvirkning på medarbeiders helse og effektivitet, ifølge forskning fra Statens Arbeidsmiljøinstitutt.

Konflikter må ryddes opp i på arbeidsplassen, før den ansatte havner hos NAV. De har ingen verktøy for å fikse en dårlig relasjon til en leder eller en kollega.

Man kan unngå fravær ved å løse konflikter før de vokser seg store. La meg si det i klartekst: Ta tak i det som er vanskelig. Det høres banalt ut, men det fungerer. Diskuter arbeidsoppgaver med den enkelte arbeidstaker og hør hvordan de opplever arbeidshverdagen.

Et enkelt «hvordan går det?» er et godt sted å starte.

Av: Gro Lundberg, Fagsjef for HMS og Arbeidsmiljø, Abelia

Next article