Skip to main content
Home » Fremtidens arbeidsplass » Hva kjennetegner en god og fremtidsrettet arbeidsgiver?
Fremtidens arbeidsplass

Hva kjennetegner en god og fremtidsrettet arbeidsgiver?

Øystein Eriksen Søreide, administrerende direktør i Abelia. Foto: Ilja C. Hendel

Vi har vært igjennom den største endringen i arbeidslivet på lang tid, som følge av en pandemi. Dette er en varig endring. Halvparten av norske arbeidstakere vurderer nå å skifte jobb, og mange bedrifter opplever høy turnover.

Teknologi endrer arbeidslivet i rekordfart. Gjennomgripende forandringer som globalisering, klimaendringer, aldring og utenforskap påvirker samfunnet. Dette stiller stadig større krav til fremtidens arbeidsgivere.

Da vi alle havnet på hjemmekontor i mars 2020 var det mange som tok i bruk digitale verktøy de aldri hadde hørt om før. Vi så en lynrask utvikling av digitale ferdigheter. Alle erfarte at det er mulig utføre langt flere arbeidsoppgaver hjemmefra. Det tidligere så utskjelte “gjemmekontoret” utviklet seg til et effektivt hjemmekontor der man kunne jobbe raskt og selvstendig uten å bli forstyrret og uten tiden jobbreiser tar. Tillitsbasert ledelse ble mer enn et fyndord. Man fant også ut at kreativitet fungerer best i fellesskap.

Unikt potensial for læring

Arbeidsgiverne forsøker nå å finne ut hvordan de skal legge til rette for fremtidens arbeidsplass og kontorløsninger, samtidig som mange arbeidstakere bruker anledningen til å tenke gjennom hva de har behov for, og hva de ønsker å bruke tiden på. I denne situasjonen ligger et unikt potensial for læring og for å utvikle bærekraftige og fremtidsrettede arbeidsplasser.

Arbeidslivet sto overfor store utfordringer også før pandemien. Et tydelig utviklingstrekk, som bare er blitt forsterket, er knappheten på kvalifisert arbeidskraft. Samtidig har pandemien vist den iboende omstillingsevnen og fleksibiliteten i arbeidslivet.

Råd for fremtidens arbeidsliv

Hva kan du som arbeidsgiver gjøre for å sikre deg rett kompetanse framover, hva kan du gjøre for å tiltrekke deg de beste og beholde dem du har?

Abelia har bedt et utvalg bestående av eksperter og HR-ledere om å gi råd for fremtidens arbeidsliv og se på hva det nye arbeidslivet vil kreve av fremtidens arbeidsgivere. De kom fram til åtte særtrekk ved fremtidsrettede arbeidsgivere.

En god og fremtidsrettet arbeidsgiver er eksperimenterende og bedriver tillitsbasert ledelseMangfold og inkludering er en selvsagt del ved arbeidsmiljøet og ved rekruttering. Arbeidsdagen gir mening for medarbeiderne, arbeidsgiveren skaper psykologisk trygghet og tilbyr fleksibilitet med hensyn til arbeidsted og arbeidstid. En god og fremtidsrettet arbeidsgiver tilbyr kompetanseutvikling og utvikler en læringskultur, og sist men ikke minst, bestreber arbeidsgiver seg på å få til et lengre arbeidsliv hvor arbeidstakerne kan lære, bidra og verdsettes gjennom ulike karriereløp.

Vi skal ikke tilbake til sånn det var før. Vi må ta med oss det beste fra to verdener og utvikle noe nytt. Rådene fra utvalget kan være nyttig på denne reisen!

Next article