Skip to main content
Home » Fremtidens arbeidsplass » Ominnred, ikke nedskaler – og de ansatte vil velge seg kontoret
Fremtidens arbeidsplass

Ominnred, ikke nedskaler – og de ansatte vil velge seg kontoret

Tone Tellevik Dahl, administrerende direktør. Norsk Eiendom. Foto: Norsk Eiendom, Sturlasson

I løpet av koronapandemien var det å jobbe hjemmefra den eneste muligheten for svært mange kontorister. Samtidig begynte bedriftseiere og leietakere av kontorarealer å snakke i store bokstaver om behovet for nedskalering av kontorareal.

Spørsmålet har vært om det faktisk ville bli en realitet, eller om oppheving av restriksjonene ville få flere til å se på kontoret på en ny måte. Funn fra våre følgeundersøkelser gjennom pandemien viser at arbeidsgiverne i dag har endret mening. Færre leietakere tar til orde for å skaffe seg mindre lokaler.

Utviklingen i holdningen til kontorarealer og innredning har vi fulgt gjennom to landsomfattende undersøkelser. Den første fant sted da omtrent hele landet hadde tunge restriksjoner, og den andre ble gjennomført da pandemien var helt på hell. Målet med undersøkelsene har vært å kartlegge endringer i etterspørsel etter kontorarealer.

Tilrettelegg

Konklusjonen er at vi framover vil ha behov for like mye kontorarealer som tidligere – men de må være smartere. Selv om man med fleksible arbeidsplasser muligens trenger færre arbeidsstasjoner, trenger hver arbeidsstasjon mer areal enn tidligere. Gunstigst for de fleste vil være flere møterom for digitale møter, færre cellekontorer og samtidig tilrettelagt for hjemmekontor deler av uken.

Det er medarbeidere som sitter i åpent landskap som sliter mer enn før, med å finne tilfredsstillende arbeidsforhold på kontoret i en mer digital arbeidshverdag. De har rett og slett for få muligheter til å delta på digitale møter uten å forstyrre kollegene i landskapet. Når de så rømmer til hjemmekontoret, oppleves det negativt av de som sitter igjen på kontoret. Deres argumenter handler om at det går ut over arbeidsplass og sosial tilhørighet.

Ta grep

Mange velger hjemmekontor fordi kontoret ikke tilbyr gode nok fasiliteter. Ergo snakker vi om et enkelt regnestykke. Tilrettelegg bedre – og mange ansatte vil heller velge seg flere arbeidsdager sammen med kolleger på kontoret, enn å være på hjemmekontoret. 

Vår oppfordring til bedriftsledere og forvaltere av næringseiendom er å så raskt som mulig tilpasse kontorlokalene etter behovet til kontormedarbeiderne der ute. Sørg for nok avskjermede områder og rom med skjermer for digitale møter. Skap trivsel og tilrettelegg for effektivitet på arbeidsplassen, ved å ta grep med de arealene du allerede har.

Av Tone Tellevik Dahl, adm. direktør i Norsk Eiendom

Next article