Skip to main content
Home » Fremtidens arbeidsplass » Innovativt arbeid med mening
Sponset

Martine, Håvard og Tine er alle med på å forandre verden og framtiden. De jobber med energiomstillingen, men fra hvert sitt felt: Martine arbeider med havvind, mens Håvard er med på å utvikle lavkarbonløsninger. Tines jobb er å bidra til at olje- og gassproduksjonen skjer med lavest mulig utslipp.

– I Equinor får jeg muligheten til å stå midt i arbeidet med å løse den største utfordringen vi står overfor i dag, nemlig klimakrisen. Som et bredt energiselskap med ambisjon om å ta en ledende rolle i det grønne skiftet, har vi et stort ansvar. Jeg vil være med på å gjøre en forskjell, og ta en del av dette ansvaret, sier Martine Ukkelberg (27). Hun jobber som elkraftingeniør i Equinor. Der bidrar hun til at Equinors havvindprosjekter lykkes.

Martine Ukkelberg

Elkraftingeniør i Equinor

Martine mener det er avgjørende at Equinor nå drar nytte av kompetansen og erfaringen sin, og stiller høye krav både til seg selv og andre.

– Vi kunne ikke vært en pioner på fornybar energi uten musklene og kompetansen fra olje og gass, sier hun.

Her er det lov å eksperimentere

Equinor er et internasjonalt energiselskap som har forpliktet seg til langsiktig verdiskapning i en lavkarbon-framtid. Formålet er å omdanne naturressurser til energi for mennesker og framgang for samfunnet. Verden står midt i en energikrise. Equinor har svart med å skru på hver ventil for å sikre og øke gassleveransene. Men utfordringen med å levere energien verden trenger, endrer ikke at vi også står i en klimakrise som krever at vi handler raskt.

– For å løse klimakrisen må vi handle raskt, og vi må handle sammen. Og så må vi som er ferske i bransjen, tørre å stille kritiske spørsmål og utfordre etablerte tenkemåter. Da tror jeg vi lykkes, sier Martine, og legger til at hun er stolt over å være en del av en bransje, og ikke minst et selskap, som har betydd så mye for historien vår.

–  Equinor har vært med på å skape det samfunnet vi har i dag. Det gir oss en unik erfaring som vi nå tar med oss i omstillingen til lavkarbonsamfunnet, sier hun.

Foto: Ole Jørgen Bratland – Copyright – Equinor – Johan Sverdrup – 4179358 (1)

Innovasjon og samarbeid

Akkurat det med å handle sammen, er viktig i Equinor. Vi spoler tilbake til 1972, da Equinors historie begynner, eller Statoil, som det da het. Arve Johnsen står alene på kontoret på Lagårdsveien i Stavanger, på startstreken av det som skal bli et velferdskapittel uten sidestykke. Han er Statoils første leder og eneste ansatt, og har fått beskjed om at dette vil bli hans livsoppgave.

Arve Johnsen viser seg å være en usedvanlig dyktig leder, beskrevet som en pioner i ettertid, som tar Statoil fra et lite og uerfarent oljeselskap, til et selskap av internasjonale dimensjoner. Suksessformelen hans er innovasjon, sikkerhet og utvikling, gjennom ansvarlig forvaltning av norske naturressurser. Og ikke minst de riktige menneskene, som både kan tenke stort og samarbeide.

Viktig med en åpen dialog

Håvard Hellvik Kvadsheim (28), er enig i at samarbeid er viktig for å lykkes. Håvard er prosjektleder i det britiske lavkarbonprosjektet H2H Saltend i Equinor. Der jobber han med å utvikle lavkarbonløsninger for tungindustrien.

Håvard Hellvik Kvadsheim

Prosjektleder i det britiske lavkarbonprosjektet H2H Saltend i Equinor

– Energiomstillingen vi er inne i nå, er noe som angår hele menneskeheten. Derfor er ikke målet vårt å kapre høyest mulig profitt selv, men å få til løsninger som fungerer for alle, slik at alle vinner noe, sier Håvard, og fortsetter:

– For å lykkes må alle involverte, både Equinor, myndighetene, utviklerne av infrastruktur, leverandørkjeden og kundene, jobbe godt sammen for å finne smarte og kostnadseffektive løsninger. Vi må ha en åpen dialog på tvers, og jobbe mot samme mål, sier han.

Smarte hoder finner nye løsninger

Mens boreoperasjonene tidligere både innebar støy, sjauing, oljesøl og boreslam, er dette arbeidet i dag automatisert og digitalisert, sikrere og mer effektivt. Smarte hoder finner stadig nye løsninger som tar oss videre i riktig retning, og som utnytter ressursene på nye og bedre måter.

– Det er spennende å se tilbake på historien, og se hvordan kloke mennesker bygget opp en bransje på relativt kort tid. Det gir enda mer motivasjon til omstillingen som ligger foran oss, og som vi nå har en mulighet til å påvirke, sier Håvard.

Et ansvar overfor verden

– Dette er en bransje hvor man virkelig har et stort potensial til å gjøre en forskjell, og hvor selv små endringer har en stor effekt, sier Tine Jensen Fjælberg (27).Hun er prosessingeniør i operasjonsgruppen på Gullfaks.

Tine Jensen Fjælberg,

Prosessingeniør i operasjonsgruppen på Gullfaks

Som prosessingeniør, støtter hun den daglige driften på plattformene slik at de driftes sikkert og optimalt. Et viktig mål er å redusere utslippene. Tine legger ikke skjul på at det vil bli utfordrende å finne måter å dekke verdens store energibehov på gjennom fornybare løsninger.

– Men vi har både en viktig rolle i energiomstillingen og et ansvar overfor verden. Vi har lang erfaring og kunnskap fra energisektoren, samtidig som vi er i førersetet innen innovasjon og ny teknologi. Når vi kombinerer erfaring med yngre krefter, tror jeg det er veldig virkningsfullt, sier hun.

Mange muligheter

Equinor trenger enda flere kloke hoder som ønsker å gjøre en forskjell og bidra til energiomstillingen, både nyutdannete og erfarne. Derfor tilbys både Graduate program, summer internship og muligheter for erfarne.

Se mer på equinor.com/careers

Av Marte Frimand

Dette innholdet er utviklet i samarbeid med TRY.

Next article