Skip to main content
Home » Fremtidens arbeidsplass » Sa opp jobben for å sette lys på likestilling i arbeidslivet
det gode arbeidsliv

Sa opp jobben for å sette lys på likestilling i arbeidslivet

Sunde mener likestilling og mangfold blir viktigere og viktigere for utviklingen av bedrifter, samt konkurransekraften bedriften besitter. Foto: Getty Images

Marie Louise Sunde ble i 2014 inspirert av FN-talen til den anerkjente skuespillerinnen Emma Watson, og jobber i dag for å bekjempe kjønnsdiskriminering.

Marie Louise Sunde, tidligere kirurg ved Ahus og daglig leder i #hunspanderer har i flere år bekjempet kjønnsstereotypier og kjønnsdiskriminering i arbeidslivet. Hun har selv bevitnet mye dårlig kultur og ledelse, i tillegg til seksuell trakassering og kjønnsdiskriminering, og mener det er noe av grunnen til at hun jobber med det hun gjør i dag.

— Jeg har lenge vært interessert i menneskerettigheter knyttet til arbeidslivet, og særlig vært opptatt av likestilling i mange år. Spesielt min mor har som fjerde generasjons yrkesaktive kvinne i vår familie videreført sitt engasjement til meg, som er mye av grunnen til at jeg jobber med det jeg gjør.

Marie Louise Sunde

Daglig leder i #hunspanderer

Foto: Kristoffer Myhre

Latterliggjorde arbeidet

— Personlig har jeg jobbet i en veldig mannsdominert bransje, som kulturelt sett har hengt etter en god stund. Helsesektoren er preget av en meget autoritær lederstil, og legger opp til en større grad av underdanighet fra ansatte. Jeg opplevde fra enkelte negative reaksjoner på mitt likestillingsarbeid – i alt fra karikert seksuell trakassering for å latterliggjøre likestillingsarbeidet, samt reaksjoner da jeg sa i fra, som førte til at jeg sa opp jobben min, legger hun til.

Sunde mener likestilling og mangfold blir viktigere og viktigere for utviklingen av bedrifter, samt konkurransekraften bedriften besitter.

— De fleste selskaper produserer tjenester og produkter til brukere av forskjellig kjønn, legning, alder, etnisitet og religion. Om du da som selskap ikke har ansatte i både ledergruppen og nedover som representerer kundegruppen, vil man tape konkurransekraften mot kundene sine. Kreativitet og innovasjon skjer raskere i grupper som er mindre homogene, forteller Sunde.

En inkluderende og god bedriftskultur er viktig for å lykkes med likestilling og mangfold. Trivsel på arbeidsplassen innebærer flere ulike faktorer, og Sunde mener lederstil, målsetting og kommunikasjon er viktig for å bevare en sunn kultur og et godt arbeidsmiljø.

Ubevisste fordommer

— Noe av det viktigste for at kulturen på arbeidsplassen er god, er at lederen tar ansvar, og setter trivsel og kultur på agendaen. Det er veldig vanskelig å endre en kultur i et selskap om det ikke kommer fra ledelsen. Lederen må fremme den type kultur som ønskes, og kommunisere det til mellomledelse og andre ansatte. Det må settes mål som ledere måles på. Deretter må man følge utviklingen, og eventuelt iverksette visse tiltak om målene ikke nås.

— Gjensidig respekt går heller aldri av moten. Vi må også anerkjenne at vi alle har ubevisste fordommer, enten vi vil eller ikke. Da er åpenhet om løsning, samt dialog mellom leder og ansatte i alle nivåer av selskapet viktig for trivselen på arbeidsplassen. Dagens yrkesaktive er mer opptatt av medbestemmelse, Work Life Balance, og en fleksibilitet innenfor de rammene som er forsvarlig på den respektive arbeidsplassen. Det er også mindre rom for en autoritær lederstil, noe de fleste bedrifter har begynt å gå bort fra, selv om det fremdeles er noen sektorer som henger igjen. Hvis man skal attrahere og holde på talenter, er man helt nødt til å ha en god kultur som tenker bredere enn kun bunnlinje. Trivsel og kultur er sannsynligvis mye viktigere for effektiviteten til bedrifter enn mange ledere anerkjenner, avslutter hun.

Av Andreas Aguilera Myrvold, [email protected]

Next article