Home » Fremtidens arbeidsplass » Antikorrupsjonsarbeidet må være en del av bedriftens DNA
antikorrupsjon

Antikorrupsjonsarbeidet må være en del av bedriftens DNA

Gro Skaaren-Fystro, spesialrådgiver i TI Norge. Foto: TI Norge

Korrupsjon skader bedrifter ved tap av omdømme og tillit. I tillegg kan bedriftene bli påført økonomiske tap, tape forretningsmuligheter og bli straffeforfulgt. Derfor er korrupsjonsbekjempelse ikke bare en juridisk forpliktelse og et etisk standpunkt. Det er i næringslivets egen interesse å ta sterk avstand fra korrupsjon.

I slutten av januar ble Transparency Internationals korrupsjonsindeks for 2019 lansert. Indeksen rangerer 180 land etter nivået på opplevd korrupsjon i offentlig sektor, basert på en rekke uavhengige datakilder om hvert land. Selv om undersøkelsen ikke omfatter korrupsjon i næringslivet, kan man likevel anta at funnene i en slik undersøkelse sier noe om tilstanden også i denne sektoren. Korrupsjon er en utfordring i møte mellom offentlig og privat sektor, for eksempel ved offentlige anskaffelser. Det viser blant annet en nylig oppdatert domssamling av rettskraftige korrupsjonssaker som TI Norge gir ut.

Fortsatt i toppsjiktet

Danmark og New Zealand ligger øverst på korrupsjonsindeksen, mens Norge ligger på syvende plass. De nordiske landene er fortsatt i toppsjiktet. Men som i fjor, må vi minne om trøbbelet på toppen av listen. Ingen land er immune mot korrupsjon, og den eksisterer også i vår del av verden. Nordiske finansinstitusjoner har ved flere anledninger hatt en rolle som tilretteleggere av ulovlige transaksjoner. Det siste eksempelet er Fishrot-saken der myndighetspersoner i Namibia angivelig har blitt bestukket av det islandske selskapet Samherji for å oppnå fiskelisenser. DNB er nå under etterforskning for sin rolle som tilrettelegger av pengetransaksjonene.

Nulltoleranse

Kampen mot korrupsjon er på ingen måte over, og det er viktig at næringslivet tar samfunnsansvar på dette feltet. Det innebærer å feie for egen dør ved å praktisere nulltoleranse for korrupsjon og åpenhet i budsjetter, regnskaper og eierskap. Selskapene bør etablere gode compliance-programmer og risikostyring med forpliktende engasjement på toppen og bevisstgjøring av alle ansatte gjennom trening og opplæring. De bør følge OECDs aktsomhetsvurderinger og ha gode varslingsrutiner.

Nulltoleranse for korrupsjon må kommuniseres tydelig til alle forretningsforbindelser og i leverandørkjeden. Etterlevelse av regelverk og høy etisk bevissthet må selvsagt praktiseres i alle markeder, også der hvor utbredelsen av korrupsjonen er størst. Det er lettere sagt enn gjort, men ikke umulig. Og insentivet er opplagt – omdømmebygging og solid bunnlinje.

Vi oppfordrer norske bedrifter til å gå foran med gode eksempler i kampen mot korrupsjon!

Fakta

TI Norge har en praktisk tilnærming til antikorrupsjonsarbeidet. Vi har utviklet verktøy som kan hjelpe bedriftene med å utvikle, iverksette og drifte tilstrekkelige og effektive antikorrupsjonsprogrammer: Håndboken «Beskytt din virksomhet» og dilemmasamling med anonymiserte reelle caser, statseide foretak bør merke seg 10 Anti-Corruption Principles for State-owned Enterprises, og hvis man lurer på hvor grensen går for hva som er korrupsjon, kan man studere Korrupsjonsdommer i Norge 2003-2019. TI Norge er en medlemsbasert organisasjon og bedrifter kan søke medlemskap. For mer informasjon se vår nettside www.transparency.no.

Av Gro Skaaren-Fystro, spesialrådgiver, TI Norge

Neste artikkel