Skip to main content
Home » Fremtidens arbeidsplass » – Her får vi muligheten til å utvikle oss
Sponset

– Statens Vegvesen utfører en viktig samfunnsoppgave. Ved å jobbe sammen med oss får du en unik mulighet til å direkte påvirke egen og andres hverdag, både når det gjelder transport og miljø. Her kan du være med på å utvikle morgendagens samferdselsløsninger, sier Karianne Dannevig Demarteau.

Vi mennesker forflytter oss hele tiden. Vi reiser til og fra jobb, henter i barnehagen, kjører til trening og møter venner. 

– Vi må finne måter å forflytte oss på som dekker behovene våre, sikrer sosial rettferdighet og ivaretar miljøet. Først da vil det være bærekraftig, sier Karianne Dannevig Demarteau. Hun er seksjonsleder for kompetanse i Statens Vegvesen.

Karianne Dannevig Demarteau

Seksjonsleder for kompetanse i Statens Vegvesen

Mange oppgaver

Hos Statens Vegvesen jobber det over 4500 mennesker, og de sitter i ulike stillinger over hele landet. 

– Mange tenker nok at vegvesenet bare bygger veier, men dette er faktisk ikke blant våre oppgaver. Når det gjelder veibygging, har vi en byggherrefunksjon og bestiller anleggstjenester fra andre, sier hun.

Noe av det vegvesenet faktisk driver med er drift av trafikkstasjoner, riksveier, planlegging av vei og kontroll av grunnforhold ved ulike prosjekter. Og til dette trengs kloke hoder.

– Vi er en organisasjon som satser mye på kompetanseutvikling. Vi har viktige samfunnsoppdrag å utføre. Da er det både viktig å sørge for at de som allerede jobber for oss får muligheten til å tilegne seg ny kunnskap, og å ansette nye mennesker med viktig kompetanse, sier Demarteau.

Smarte løsninger

Mobilitet er et stikkord. Vi må kunne forflytte oss effektivt, uten at det går på bekostning av andres muligheter. 

– Hos oss jobber vi fremtidsrettet gjennom å lete etter muligheten for nye, innovative løsninger ved å tenke helhetlig. Vår jobb er å utvikle smarte løsninger som ivaretar dette best mulig, uten å begrense friheten til å reise, sier prosjektleder for «Framtidens arbeidsplass», Julie Helset.

Julie Helset

Prosjektleder for «Framtidens arbeidsplass»

For i årene som kommer, vil tallet på reiser og trafikanter i Norge øke. Flere vil sykle, gå, kjøre bil eller reise kollektivt, og det betyr at transporten må bli effektiv, ta mindre plass og støye og forurense mindre. Målet er at stadig flere skal reise kollektivt eller forflytte seg på sykkel eller til beins i bymiljøet, og når vi kjører bil skal vi ideelt sett gjøre det med nullutslippsbiler. 

Bred kompetanse

For Statens Vegvesen har stort fokus på klima. I dag står transport for en tredjedel av CO2-utslippet i Norge. Totalt er det på 49,3 tonn.

– Målet er at dette skal halveres i perioden 2005 til 2030, og da er det viktig at vår sektor bidrar, sier Demarteau.

Statens Vegvesen sitter på stor kompetanse innen dette feltet, men det trengs hele tiden flere. 

– Vi leter etter innovative og kreative medarbeidere fra en rekke yrkesgrupper. Mangfold er viktig, og vi trenger ingeniører, jurister, analytikere og folk med kompetanse innen IT, elektro, naturvitenskap og samfunnsfag for å nevne noen. Og sitter du på kompetanse utover dette, må du ikke tenke at vi ikke trenger deg. Det er bare å ta kontakt, sier hun.

Viktig dataforvalter

Statens Vegvesen er også en av Norges største dataforvaltere. Organisasjonen sitter på data om vei, vær, trafikk, kjøretøy og hendelser, og disse dataene skal være med på å gjøre din reisehverdag best mulig.

– Vi trenger gode digitale mobilitetstjenester som gjør at vi når målene for miljø og klima, og våre data er dessuten ettertraktet for leverandører av kart- og navigeringstjenester til trafikantene, sier Demarteau.

Data deles også gjennom ulike dataportaler som Transportportalen og Nasjonal felles dataportal.

– Statens Vegvesen utfører en viktig samfunnsoppgave, så ved å jobbe sammen med oss får du en unik mulighet til å direkte påvirke egen og andres hverdag, både når det gjelder transport og miljø. Her kan du være med på å utvikle morgendagens samferdselsløsninger, sier hun.

Alltid noe nytt å lære

Helset forteller at hun selv ble ansatt i Statens Vegvesen i september i fjor. Hun har med andre ord fersk erfaring med det å komme som ny inn i organisasjonen. 

– Dette er en utrolig spennende arbeidsplass der du får samarbeide med mange på tvers av fagområder. Jeg opplever at jeg har fått lov til å være selvstendig helt fra starten, samtidig som det er kort vei til ledere og andre hvis man trenger å snakke med noen eller har behov for veiledning, sier hun. 

Hun har også erfart at hennes meninger blir hørt. Det å være ny har ikke vært noen utfordring på dette området.

– I en stor organisasjon som Statens Vegvesen er det bestandig noe nytt å lære. Det gir store faglige utfordringer og spennende arbeidsdager, sier hun.

Inkluderende miljø

Demarteau legger til at det at så mange kunnskapsrike fagfolk fra ulike fagområder er samlet i en organisasjon, gjør at det også er gode muligheter for å utvikle seg.

– Dette er jo en organisasjon i rivende utvikling, og for rett person er fullt mulig å flytte fra rolle til rolle gjennom en hel karriere i en og samme organisasjon, sier hun.

I tillegg mener både hun og Helset at Statens Vegvesen er en god arbeidsgiver og et godt sted å jobbe.

– Her får du en jobb med mening i et godt og inkluderende arbeidsmiljø, avslutter de.

Dette er Statens Vegvesens toppmål

Enklere reisehverdag og økt konkurranseevne for næringslivet

Mer for pengene

Effektiv bruk av ny teknologi

Nullvisjon for drepte og hardt skadde

Bidra til oppfylling av Norges klima- og miljømål

Les mer på vegvesen.no.

Av Katrine Andreassen

Next article