Skip to main content
Home » Fremtidens arbeidsplass » Likebehandling og vern mot diskriminering
Sponset

I ulike arbeidssituasjoner kan det være vanskelig å vite hvilke rettigheter man har som arbeidstaker. Erik Råd Herlofsen, daglig leder og partner i Storeng, Beck & Due Lund svarer på tre dagsaktuelle spørsmål rettet mot lønn, legning og etnisitet.

Erik Råd Herlofsen

Daglig leder og partner i Storeng, Beck & Due Lund

1. Bonus i foreldrepermisjon

Som konsulent er jeg med i vårt firmas bonusordning. Jeg mottar 20 prosent av alle inntekter jeg tar inn over mitt budsjett, dog begrenset oppad til kr 200 000. 2018 var et godt år og jeg hadde allerede i august oppnådd maksimal bonus. Dette passet fint da jeg gikk ut i foreldrepermisjon i september. Da jeg våren 2019 spurte arbeidsgiver om hvor bonusutbetalingen ble av fikk jeg vite at jeg, grunnet fravær på mer enn to måneder, ikke ville få bonus for 2018. Er dette lovlig?

Likestillings- og Diskrimineringsombudet har i flere uttalelser presisert at ansatte i foreldrepermisjon ikke skal diskrimineres i forhold til lønn og bonus. Hvorvidt man, helt eller delvis, har krav på bonus under foreldrepermisjon avhenger likevel av bonusordningens formål, ordlyd og virksomhetens praksis. Dersom bonus er avhengig av firmaets resultater og opptjening, skal du motta bonus selv om du er i foreldrepermisjon, og da for den perioden du faktisk har arbeidet før permisjonen startet. Dreier det seg om en generell bonus som gis uavhengig av firmaets resultater, skal bonusen utbetales til alle ansatte, uavhengig av om du er i foreldrepermisjon eller ikke. I ditt tilfelle er det etter min oppfatning åpenbart at du har krav på full bonusutbetaling.

2. Er det greit å spørre om seksuell legning på et intervju?

Under et jobbintervju til en deltidsstilling i en klesbutikk fortalte jeg at jeg er lesbisk og har en kvinnelig samboer. Dette medførte dessverre flere ubehagelige spørsmål om min legning og om hvordan jeg trodde kundene ville reagere, for eksempel ved bistand i prøverom. Jeg fikk deretter beskjed om at jeg ikke var aktuell kandidat til stillingen. Har arbeidsgiver lov til å stille slike spørsmål og legge vekt på min legning ved avgjørelse.

Nei. Selv om det var du som uoppfordret fortalte om din legning, er jeg av den klare oppfatning at arbeidsgiver her har gått over streken både ved spørsmålsstillingene og ikke minst, foretatt en ulovlig diskriminering ved å vektlegge din seksuelle legning ved ansettelsen. Du kan vurdere å bringe saken inn for likestillings- og diskrimineringsnemnda og kreve erstatning.

3. Hijab på jobb          

Jeg er muslim og har i mange år arbeidet på et privat sykehjem hvor det er flere demente pasienter. Jeg bruker til daglig hijab, noe som har vært uproblematisk i min jobb. Imidlertid har noen pårørende klaget og sagt at deres mor blir opprørt når jeg steller henne og dette skal visstnok være på grunn av min hijab, noe jeg for øvrig betviler. Lederen på sykehjemmet har imidlertid nå bestemt at ingen hodeplagg lenger er tillatt. Er dette lovlig?

Nei. Etter min mening er tiltaket i strid med din religionsfrihet og dessuten for vidtgående og uforholdsmessig inngripende. Det synes dessuten som om tiltaket er dårlig fundert og arbeidsgiver burde kunne løse et eventuelt problem på andre måter, for eksempel ved at du i liten grad bistår den aktuelle pasienten. I vårt moderne samfunn hvor ulike kulturer møtes på mange arenaer, er det svært viktig å møtes med gjensidig respekt og utvise fleksibilitet overfor hverandres overbevisninger. På den måten kan de fleste problemer løses uten for store anstrengelser og konflikter unngås.

Av: Erik Råd Herlofsen, Daglig leder / Partner / Advokat med møterett for Høyesterett

Next article