Skip to main content
Home » Helse, miljø og sikkerhet » Behov for bedre ergonomi på norske arbeidsplasser
Sponset

De fleste av oss sitter gjennom store deler av arbeidsdagen. Likevel er svært mange misfornøyde med kontorstolen de sitter på, og mener at arbeidsgiver ikke legger godt nok til rette for en god ergonomisk arbeidssituasjon.

Resultatet er skjelett- og muskelplager og høyere sykefravær, noe kontorstolundersøkelsen gjennomført av Senab Eikeland kom frem til.

All forskning viser at ergonomi på arbeidsplassen og en god ergonomisk kontorstol er viktig for skjelett- og muskelplager. Funnene i undersøkelsen er derfor oppsiktsvekkende.

30 prosent har hatt sykefravær grunnet skjelett- og muskelplager

Vi sitter på rompa – dag ut og dag inn. Åtte av ti sitter mer enn halve arbeidsdagen. For folk som jobber på kontor, er tallet enda høyere. 93 prosent sitter mer enn halve arbeidsdagen, mens over halvparten sitter mer enn seks timer.

At mye stillesitting kan gi kroppslige utfordringer er ikke noe nytt. Men, når hele 30 prosent oppgir å ha hatt sykefravær forbundet med skjelett- og muskelplager det siste året, må vi ta ergonomi på arbeidsplassen på alvor.

For mange er plagene store og fraværet langvarig. Elleve prosent har vært fraværende mer enn en måned bare det siste året. Vondt i ryggen, nakkesmerter, skuldersmerter, stive muskler eller muskelsmerter i armene er svært vanlige plager og årsak til fravær.

Forskning fra Stellenbosch University i Sør-Afrika og University of South Australia viser at tilpasning av kontorstolen har en effekt på muskel- og skjelettsymptomer, og at riktige ergonomiske innstillinger er nøkkelen. Studier viser også at bevegelse er viktig, og statiske sittestillinger er det verste.

Usikker på hvilken kontorstol du bør velge? Ekspertene hjelper deg velge kontorstoler. Les mer her!

Misfornøyde med tilrettingen for god ergonomi på arbeidsplassen

Når vi vet hvor viktig tilrettelegging av ergonomi er for reduksjon av helseplager og fravær, er det overraskende at kun halvparten av de spurte mener at arbeidsgiver legger godt til rette for god ergonomi. For dem som faktisk har sykefravær i forbindelse med skjelett- og muskelplager, er kun 30 prosent fornøyde med arbeidsgivers tilrettelegging av ergonomi.

Tallene viser faktisk at nesten én av tre av dem som har hatt sykefravær, mener at arbeidsgiver legger dårlig til rette for ergonomi. Dette er langt høyere enn for dem som ikke har fravær. Her det kun én av ti som mener at arbeidsgiver legger dårlig til rette.

Aker BP sine inspirerende lokaler, utviklet av Magu Design. Senab Eikeland er stolt leverandør og samarbeidspartner.
Foto: Arne Bru Haug

Ergonomi og komfort er viktigst ved valg av kontorstol

Bortimot alle mener at en god kontorstol er viktig, men færre enn fire av ti er fornøyd med kontorstolen sin.

Av de med helseplager er nesten halvparten faktisk direkte misfornøyd med kontorstolen sin.

Det aller viktigste for folk er at kontorstolen har innstillinger for god ergonomi, deretter at den er komfortabel å sitte i. Kontorstolens design har tilsynelatende lite å si for de ansattes tilfredshet.

Det er nettopp mangelen på innstillinger for god ergonomi og dårlig komfort som er årsaken til mange er misfornøyde med kontorstolen sin.

Stor misnøye, men lav kunnskap om egen kontorstol

Selv om et stort antall av de spurte var misfornøyde med kontorstolen sin, er det svært få av disse som vet hva slags kontorstol de sitter på. Folk med helseplager har lavest kjennskap, og vet verken merke eller modell.

Folk med helseplager er ifølge funnene generelt mindre tilfreds med ergonomi på arbeidsplassen enn andre. Det er derfor oppsiktsvekkende at de tilsynelatende ser ut til å være mindre engasjert i egen ergonomiske arbeidssituasjon, som for eksempel type kontorstol.

For hva kan folk selv gjøre for å sikre god ergonomi på arbeidsplassen?

Engasjement og løsninger for god ergonomi

Det aller første steget er å engasjere seg i egen situasjon. Spesielt viktig er dette for folk som sliter med skjelett- og muskelplager. Hva slags løsninger skal til for at du får en bedre ergonomisk arbeidssituasjon?

Det finnes en rekke produkter som er utviklet nettopp med tanke på ergonomi og individuelle tilpasninger.

Ergonomisk kontorstol

Stoler som oppfordrer til bevegelse og variasjon er viktig for alle, og spesielt for folk med skjelett- og muskelplager. Se hvilke ergonomiske kontorstoler våre eksperter anbefaler her.

Hev senk skrivebord

Undersøkelsen viser at hev senk skrivebord er et ønsket tiltak for mange som ønsker seg bedre ergonomi på arbeidsplassen. Muligheten for å stå deler av arbeidsdagen er viktig for en dynamisk arbeidsstilling. Les mer om hvilke hev senk skrivebord ekspertene anbefaler her.

Det aller viktigste er å få kartlagt de individuelle behovene. Det som er en god løsning for en person, er ikke nødvendigvis den beste for kollegaen. Søk bedriftshelsetjenesten for råd og individuelle ergonomiske tilpasninger.

Senab Eikeland sin kontorstolundersøkelse viser at norske arbeidsplasser har mye å hente når det kommer til god ergonomi på arbeidsplassen. Kanskje er det bevisstheten rundt ergonomi som er den største utfordringen, både når det gjelder arbeidsgivere – men også arbeidstakerne.

Faktum er at sykefraværet på grunn av skjelett- og muskelplager er stort og at det sannsynligvis vil kunne reduseres betydelig med riktig ergonomisk tilrettelegging.

Usikker på hvilken kontorstol du bør velge? Ekspertene hjelper deg velge kontorstoler. Les mer her!

Tekst: Senab Eikeland 

Next article