Skip to main content
Home » Bærekraftige investeringer » Valgte grønt landbrukslån til solcelleanlegg
Sponset

– For meg er dette en god og bærekraftig investering – både for økonomien til gården og for klimaet, sier bonde Nikolai Jakhelln.

På Jølsen gård ved Lillestrøm har gårdbrukeren installert et av Romerikes største private solcelleanlegg. Solcellene dekker mer enn 600 kvadratmeter av låvetaket og skal kunne produsere 102.000 kilowattimer per år. Investeringskostnadene var på omtrent 1,2 millioner kroner, og 500.000 av disse har Nicolai Jakhelln lånt gjennom grønt landbrukslån fra SpareBank 1 Østlandet.

– Anleggets strømproduksjon har stått til forventningene, og jeg må si meg fornøyd med å kunne utnytte all den solen til å produsere strøm. Det er vær og vind som styrer hva vi til enhver tid produserer, og det første året har vi produsert litt mindre enn det som var målsetningen vår. Men erfaringene så langt har vært positive. De utfordringene vi har hatt er av teknisk karakter opp mot nettleverandør. Vi opplever også at nettleverandøren kanskje ikke har det samme ønske om å kjøpe kilowattimer som vi har ønske om å selge, forklarer Jakhelln.

Kutter strømutgiftene med en tredjedel

– For meg er dette en god og bærekraftig investering, både for økonomien til gården og for klimaet. Hvis alt klaffer reduserer vi strømutgiftene med det vi klarer å produsere av solenergi. Når vi har overproduksjon av solenergi, og ikke er i stand til å utnytte dette til å vanne, tørke korn eller bruke strømmen til å drive sirkulasjonspumpene til biovarmeanlegget, selger vi overskuddsstrømmen til nettleverandør. I tillegg kjøper vi inn elektriske biler i Jakhelln gruppen, og de skal vi prøve å lade med solenergi. Det gir god samvittighet og de gunstige betingelsene i det grønne landbrukslånet var en viktig faktor for valget om å gå til innkjøp av anlegget, sier han.

solcelleanlegg
På Jølsen gård ved Lillestrøm har gårdbrukeren installert et av Romerikes største private solcelleanlegg. Solcellene dekker mer enn 600 kvadratmeter av låvetaket og skal kunne produsere 102.000 kilowattimer per år. Foto: Thomas Ikdahl

– Det grønne landbrukslånet til solceller ble raskt populært etter lanseringen i mai 2019. Østlandet har sterke jordbruksregioner, og både i Innlandet og i Akershus merker vi stadig større etterspørsel etter det bærekraftige produktet vårt, sier Mona Andersson, senior bedriftsrådgiver i SpareBank 1 Østlandet med ansvar for bedriftskunder på Romerike.

Premierer bønder som vil redusere sitt klimaavtrykk

SpareBank 1 Østlandet oppfordrer kundene sine til å skifte fra fossil til fornybar energi. Banken har flere virkemidler for å fremskynde denne overgangen, blant annet grønt boliglån til personkunder og grønt landbrukslån til solcelleanlegg. Nettopp landbruksnæringen har vist at de er både innovative og stadig mer opptatt av miljøet. Flere og flere velger å installere klimavennlige løsninger.

– Vi ser at landbruket tar klimaendringene på alvor, og mange ønsker å gjøre tiltak som monner. Bøndene er både omstillingsvillige og omstillingsdyktige. Samlet sett rår de over flere mulige tiltak som kan gjøre næringen mer klimavennlig. Derfor er vi stolte av å kunne gi lån som premierer bønder som både er innovative og vil redusere sitt klimaavtrykk. Det grønne landbrukslånet vårt er et bidrag i arbeidet for et mer bærekraftig samfunn, sier Monica Hoff Mathisen regiondirektør for bedriftsmarked i SpareBank 1 Østlandet.

Gjør bærekraftvurderinger i lånesaker

Banken har de siste årene trappet opp sin bærekraftsatsing. Når banken gir lån, kan den indirekte påvirke både miljø- og samfunnsmessige forhold både positivt og negativt. Derfor har banken sterkt fokus på ansvarlige utlån og har gjort bærekraftvurderinger til en rutine i lånesaker til bedrifter.

– Kanskje må en kunde gjøre forbedringer før vedkommende får innvilget sin lånesøknad. I ytterste konsekvens kan kunden få avslag på sin lånesøknad fordi den ikke tilfredsstiller våre krav, sier Mathisen.

Hun ønsker imidlertid flere solcelleprosjekter velkommen. Banken har også en ambisjon om å øke sine utlån og investeringer innen fornybar energi. Dette gjelder særlig småskala vannprosjekter, solenergi og bergvarme.

Av Tom Backe

Next article