Skip to main content
Home » Bærekraftige investeringer » Norges yngste fondsforvalter styrer i grønn retning
Sponset

Ivar Harstveit (28) er ikke i tvil om at han har kapret drømmejobben. Han har alltid vært interessert i aksjer og investeringer, og nå har han gjort hobbyen om til jobb. At fondet i tillegg fremhever grønne investeringer, gjør det bare enda bedre for den friluftsglade forvalteren.

Delphi Green Trends ble opprettet 28. desember 2020, og består i dag av 40 selskaper som alle har grønne inntekter. Inntektene skal være knyttet opp mot de fem temaene fornybar energi, sirkulærøkonomi, grønn mobilitet, grønne bygninger og infrastruktur og bærekraftige økosystemer og jordbruk.

– Vi har ganske strenge kriterier for hva vi definerer som grønt. Fondet forvaltes i tråd med Delphi-metoden. Den inkluderer både trendanalyse og fundamental analyse, sier Harstveit.

Disse hensynene sikrer han nettopp ved å lete etter selskaper som har sine inntekter fra en eller flere av de fem grønne temaene.

Delphi Fondene er en del av Storebrand, og de har hatt en egen avdeling med bærekraftsanalytikere i over 25 år. Det har vi i Delphi nytt godt av, siden vi har tilgang på alle ressursene, sier Harstveit.

Ivar Harstveit

Fondsforvalter i Delphie Green Trends

Univers med mange muligheter

Harstveit tror at selskaper som kan bidra med løsninger på de utfordringene verden står overfor, vil være attraktive i fremtiden.

– Et typisk eksempel er solenergi, som er veldig skalerbart og konkurransedyktig på kostnader. Men andre områder er vel så spennende, slik som energieffektivisering av bygg, sier Harstveit.

I EU, står bygninger for nærmere 40 prosent av totale klimagassutslipp. Gevinsten ved å redusere disse vil være betydelig.

– Vi ser også en generell elektrifiseringstrend i samfunnet, drevet blant annet av elbiler. Det gir gode inntjeningsmuligheter for selskapene som har løsninger for å ruste opp strømnettet, sier Harstveit.

Brukte mye tid på bærekraft

Den unge fondsforvalteren hadde bare jobbet som analytiker i Delphi-fondene i knappe to år da han fikk ansvaret for Delphi Green Trends. Før det, hadde han jobbet i PwC og deltid i Pareto mens han tok en master på Handelshøyskolen BI. Harstveit forteller at han brukte mye tid på å finne løsningsselskaper før de øvrige Delphi Fondene, da han jobbet som analytiker.

– Da vi bestemte oss for å lansere dette fondet, kom de andre frem til at det var naturlig at jeg skulle ta det, sier han. 

Glad i naturen

– Det kjennes godt å være med på å flytte kapital i riktig retning, og på den måten gjøre en forskjell. Jeg er et ivrig friluftsmenneske, og er glad i å bruke naturen, sier Harstveit.

Han mener den yngre generasjonen er veldig bevisste på bærekraft. De er forbrukere som stiller krav.

– De ønsker at produktene de kjøper er produsert på en bærekraftig måte. I tillegg til lave utslipp, stiller de krav som gode arbeidsforhold og bærekraft gjennom hele verdikjeden, sier han.

Når finansmarkedet nå også har begynt å kreve at selskapene er bærekraftige, mener Harstveit at vi er på rett vei.

– Det gir en stor effekt å styre selskapene mot bærekraft. Selskaper som ikke er villige til å omstille seg, vil få høyere kapitalkostnad og slite med og finansiere nye prosjekter, sier han.

Delphi Green Trends

Delphi Green Trends er et aksjefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i aksjer globalt, inkludert fremvoksende markeder.

Porteføljen består normalt av 30 til 45 store, mellomstore og små selskaper, som skal ha grønne inntekter.

Fondet forvaltes i tråd med Storebrands prinsipper for bærekraftige investeringer, samt tilleggskriterier utover dette.

Les mer på delphi.no.

Av Marte Frimand

Next article