Skip to main content
Home » Bærekraftige investeringer » Bærekraft som forretningsmodell
Sponset

Scatec jobber integrert med bærekraft i alle ledd av verdikjeden. Dedikerte bærekraftressurser, både fra corporate og prosjektnivå, er involvert i alle faser av prosjektene. Dette har vist seg å være lønnsomt, både i form av risikostyring, nye muligheter og en førsteplass på ESG-kåringen «Bærekraft på Børs».

– Tidlig identifisering av ESG-risiko i prosjektene er avgjørende. Allerede i utviklingsfasen, må vi være med og påvirke standarden. En sentral del av jobben er hele tiden å forstå hva som er viktig for våre interessenter. Vi har tett dialog hele veien, sier Julie Hamre, visepresident, ESG- rapportering og strategi hos Scatec.

Scatec operer i hele verdikjeden i utvikling og produksjon av fornybar energi. Det har de gjort siden de ble etablert. En integrert tilnærming har vært nøkkel for dem i bærekraftarbeidet.

– Et langsiktig perspektiv og oppfølging langs hele verdikjeden, gir bedre kontroll, og vi kan være med og sette standarden for miljømessige og sosiale forhold. Samtidig har vi opparbeidet oss mye erfaring fra komplekse markeder over tid, sier Hamre.

Julie Hamre

Visepresident ESG-rapportering og strategi i Scatec Solar Norge

Bred aktør innen fornybar energi

Scatec er ledende på produkter for fornybar energi globalt. Inntil i fjor, hadde de primært fokus på solenergi, men etter oppkjøp av SN Power, har de også gått inn i vannkraft. I dag er de en bred fornybar energiaktør, både innen sol, vann, vind og batterier.

– Nye teknologier betyr nye utfordringer. Vi ser mye av de samme risikoene innenfor bærekraft på tvers av teknologiene. Likevel bruker vi mye tid på å kartlegge det samlede risikobildet og sikre at vi er rigget for vekst framover, sier Hamre.

50 ansatte på bærekraft

Av 500 ansatte fordelt i 24 land, jobber nær 50 ansatte fulltid med bærekraft. Hamre forteller at mange av disse jobber direkte i prosjektene. Mange jobber også globalt på tvers av forretningsområder, spesielt med leverandørkjede, forretningsutvikling og finans.

– Vi har minimum én bærekraftressurs i hvert prosjekt. De jobber med å minimere ESG-risiko og har blant annet dialog med lokalsamfunnet, sier Hamre, og legger til at de alltid følger de strengeste IFC-rammeverkene.

– Det kan være krevende til tider og betyr blant annet at vi ofte jobber langs strengere retningslinjer enn nasjonale rammer og lovverk, sier hun.

Hydropower plantasje i Filippinene. Foto: Scatec Solar

Første plass i ESG-kåringen

Da The Governance Group, for femte år på rad, analyserte bærekraftrapporteringen til de hundre største selskapene på Oslo Børs, kom Scatec på delt førsteplass med Norsk Hydro.

– Det har vært en vanvittig utvikling på ESG-rapporteringsfeltet de siste to årene. Mye som tidligere har vært frivillig, går nå mot å bli lovpålagt. At et selskap på vår størrelse evner å oppnå så gode resultater, er fordi ESG er en sentral del av vår forretningsmodell, sier Hamre.

Scatec opplever en økende etterspørsel for ESG, spesielt fra finansmarkedet. Det siste året har det vært mye søkelys på EU-taksonomien, som skal bidra til en felles forståelse for hva som kan defineres som bærekraftig.

– Vi har gjort en grundig evaluering av selskapet mot kriteriene slik de står nå, og forbereder oss på å rapportere på vår grønne brøkandel ved årsslutt, sier Hamre.

Hun legger til at det også er viktig at de som jobber med rapportering sitter tett på resten og forstår hva som skjer ute i felten og i praksis.

En game changer

– Den integrerte jobben vi gjør med bærekraft, gir oss flere muligheter. Vi blir en mer attraktiv samarbeidspartner, og det kan også gi billigere finansiering hos bankene. ESG har blitt en viktig indikator for flere finansinstitusjoner. Dette er virkelig en milepæl og en game changer. Det gir et klart konkurransefortrinn å være transparent rundt rapporteringen, sier Hamre.

– Sånn har vi jobbet hele tiden, og vi syns det er veldig gøy å se at flere aktører nå legger samme vekt på ESG som oss.

Les mer på scatec.com

Av Marte Frimand

Next article