Skip to main content
Home » Bærekraftige investeringer » Grønne bygg blir stadig mer lønnsomme
grønne bygg

Grønne bygg blir stadig mer lønnsomme

Foto: Getty Images
anders-nohre-wallden

Anders Nohre-Walldén

Leder for utvikling i Grønn Byggallianse

Både eiere, leietagere og finans forventer større verdigap mellom «grønne» og «brune» bygg.

– Om ikke lenge er det sannsynlig at «brune» bygg ikke lenger lar seg finansiere i like stor grad som i dag, uttalte Olav T. Løvstad i DNB allerede i 2019.

Merverdien av grønne bygg øker i takt med at samfunnet blir mer opptatt av bærekraft, ifølge undersøkelsen «Merverdien av grønne bygg» fra Høgskolen i Østfold og Grønn Byggallianse.

Samtidig øker risikoen for de som sitter stille i båten. Fortsetter du å bygge «brunt», risikerer du ikke bare å gå glipp av verdiøkningen, men også å tape store verdier som såkalte «stranded assets».

«Alle» blir mer opptatt av bærekraft

Undersøkelsen vår viser at både eiere, leietagere, myndigheter og finansinstitusjoner blir stadig mer opptatt av bærekraft.

– Vi merker en stigende etterspørsel etter grønne eiendomslån, både innen næringseiendom, boligprosjekter og finansiering av privatbolig, bekrefter Olav T. Løvstad i DnB i dette intervjuet.

DNB og flere andre banker tilbyr nå gunstig finansiering til prosjekter som tilfredsstiller ambisiøse miljømål.

– Vi har klare forventninger til miljøprofil i alle nybygg og støtter oss på etablerte tilnærminger og rammeverk, som Grønn Byggallianses ti strakstiltak, energieffektivitet med optimaliserte løsninger, stort fokus på materialvalg/bygging i tre og ikke minst BREEAM-NOR og Svanemerket, forteller Løvstad.

Samtidig som leietakere blir mer opptatt av bærekraft, sliter de med å stille de riktige kravene. Grønn Byggallianse har derfor lansert kunnskapspakken som hjelper næringsmegler, utleier og leietaker til å bli enige om hva bærekraftige leiearealer er.

EU høyner innsatsen

Nå skjerper også EU kravene. Til neste år innføres et felles europeisk system for å definere hvilke aktiviteter som er bærekraftige for investeringsformål, blant annet innen bygg og eiendom.

Klassifiseringssystemet, eller taksonomien som den ofte kalles, skal bedre investorenes beslutningsgrunnlag og bidra til at markeder for bærekraftige investeringer fungerer bedre.

Denne tas inn i norsk lov gjennom EØS-avtalen, og vil dermed påvirke investeringer i norsk bygg- og eiendomssektor.

BREEAM er et miljøsertifiseringssystem for bygg, som med riktig bestilling tilfredsstiller EU-kriteriene. Grønn Byggallianse vil fremover veilede i hvordan byggeier kan bestille BREEAM-NOR for nybygg-prosjekter i tråd med EU-kravene.

Alle aktører kan bruke sin påvirkningskraft

Eiere, leietagere og finans har stor påvirkningskraft i bygg- og eiendomssektoren. Leietagere kan kreve at utleiemeglere adresserer miljøkvaliteter, finans kan etterspørre Paris Proof-bygg, og eiendomsutviklere kan synliggjøre hvilke miljøkvaliteter de leverer gjennom blant annet BREEAM-NOR. Slik kan vi dra det grønne lasset sammen.

Les også fagartikkelen: Du har valget: Grønn merverdi eller stranded assets?

Av Anders Nohre-Walldén, Leder for utvikling i Grønn Byggallianse

Next article