Skip to main content
Home » Bærekraftig byutvikling » Energieffektive bygg spiller en nøkkelrolle i det grønne skiftet
grønne bygg

Energieffektive bygg spiller en nøkkelrolle i det grønne skiftet

Tone Tellevik Dahl, administrerende direktør. Norsk Eiendom. Foto: Norsk Eiendom, Sturlasson

Bygg- og eiendomsnæringen står for nesten en fjerdedel av de norske fastlandsutslippene, og spiller en nøkkelrolle i realiseringen av det grønne skiftet.

Pilotprosjektet FutureBuilt har vist at næringen kan redusere utslipp fra bygg med 40 til 50 prosent. Reduksjonen tilsvarer årlige klimagassutslipp fra hele den norske personbilparken. Energiløsninger i bygg blir et av flere viktige grep i dette arbeidet.

Eiendomsbransjen er utålmodig og er klare til å ta store kutt. Foreløpig mangler det gode insentiver og initiativ fra politisk hold. Per nå er eiendomsbransjen mer på hugget enn myndighetene.

Klimavennlige og gjennomførbare løsninger

For at bransjen skal velge klimavennlige løsninger må de være praktisk gjennomførbare og realistiske. Det viktigste verktøyet vi anbefaler eiendomsbedrifter og kommuner er at de forplikter seg til Eiendomssektorens veikart mot 2050. Veikartet er utviklet av Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse, og gir virksomhetene konkrete og gjennomførbare strakstiltak.

Ett av disse tiltakene handler om å utnytte takflatene ved bruk av solcellepanel. Over 40 prosent av et byggs utslipp kommer fra energi. Derfor må bransjen tenke grundig gjennom hvilke energivalg de tar og hvordan det kan velges energi fra fornybare energikilder. Et annet strakstiltak i vårt veikart er at nybygg skal oppnå energiklasse A eller B.

Kloke energivalg lønner seg

Kloke energivalg er ikke bare av samfunnsøkonomisk betydning, men kan også ha positive konsekvenser for bedriftens omdømme og bunnlinje. Flere banker tilbyr grønne lån, som gir ekstra god rente når man investerer i et energivennlig bygg. Det tjener både klima og sluttbruker.

Et stabilt og energieffektivt bygg vil også være et godt fundament i tider hvor strømprisen svinger dramatisk mellom rekordlav og rekordhøy. I tillegg til å være gunstig for lommeboka kan energieffektiviseringen bidra til å frigjøre elektrisitet til andre formål enn bygg. Dette er med på å redusere Norges samlede klimagassutslipp.

I dag er det ikke teknologien og viljen til å bruke ulike energikilder en utfordring. Det største hinderet for storproduksjon av strøm fra bygg som kan bruke tak og fasadeflater til solcellepanel er konsesjonsregelverket. Skal vi klare å halvere utslippene fra bygg, må regelverket anerkjenne at strøm ikke bare kommer fra vann, men legge til rette for salg av strøm fra solceller i og mellom bygg i mindre lokale nett. Bruker man byggenes nye egenskaper kan samfunnet spare store summer knyttet til kapasitetsutvidelse i strømnettet.

Bærekraftige bygg utgjør en forskjell

Uavhengig av om det er en arbeidsplass, et hjem eller et nabolag, så er det byggene som skaper rammene for livene vi lever. Eiendomsbransjen har stor påvirkning på sine omgivelser og på utviklingen av samfunnet. Dette medfører et stort ansvar, men også store muligheter for å utvikle konkrete løsninger som kutter utslipp og skaper bærekraftige bygg og nabolag.

Eiendomssektorens veikart mot 2050 er et godt utgangspunkt for aktører i eiendomsbransjen som ønsker konkrete tiltak til hvordan kutte utslipp. Vår næring har et foreløpig stort klimaavtrykk, men har også alle forutsetningene til å kutte utslipp og ta en ledende rolle i det grønne skiftet. Ledertrøya er tatt på.

Next article