Skip to main content
Home » Bærekraftige investeringer » Tilrettelegger for lading av tunge biler
Sponset

I dag skjer det et skifte innen tungtransport der stadig flere biler elektrifiseres. Utbygging av skikkelig ladeinfrastruktur kommer til å spille en avgjørende rolle i denne omleggingen, det legger ladeselskapet Mer Norge til rette for.

Med over 10 års erfaring innen elbillading, er Mer Norge, et av de ledende ladeselskapene I Norge med over 800 lyn- og hurtigladere i hele landet.

– Vårt oppdrag er å gjøre det enkelt for alle å reise miljøvennlig. Vi er opptatt av å være der folk er. Laderne våre er derfor plassert utenfor supermarkeder, offentlige bygg og på parkeringsplasser i bysentre, samt langs alle de store veiene. Vi utvider og forbedrer ladenettverket vårt kontinuerlig, for at det skal bli enda lettere å velge elektrisk, forklarer Malene Brøvig som er leder for offentlig lading i Mer Norge.

Malene Brøvig

Leder for offentlig lading i Mer Norge

I dag står Norge i front for å fremme elektrisk transport og har kommet svært langt på personbilmarkedet, mens ladeinfrastruktur for tyngre kjøretøy som lastebiler og vogntog er i den spede begynnelsen. Regjeringens nasjonale ladestrategi og «Plan for ladestasjoner for tyngre kjøretøyer» som er utarbeidet av Statens Vegvesen, gjelder både for mindre lastebiler og store vogntog, og legger føringer for veien videre.

– Vi rigger oss nå for å kunne betjene begge disse tungbiltypene og vil bruke den kunnskapen vi har fått i forbindelse med overgangen fra fossile til elektriske personbiler og videreføre kompetansen for tyngre kjøretøy som lastebiler og vogntog, fortsetter Brøvig.

Skikkelig ladeinfrastruktur er avgjørende

Statens Vegvesen er tydelige på at ladeinfrastrukturen må på plass for å stimulere overgangen i transportsektoren:

– Å få på plass en skikkelig infrastruktur har vært avgjørende for den overgangen vi har hatt fra fossile biler til elbiler i Norge. Når vi nå går i gang med å bygge ladestasjoner for tungbiler vil mye være likt for hvordan vi har etablert offentlige ladestasjoner for personbiler, mens enkelte ting må hensyntas på en litt annen måte. Årsaken er at tungbilene har et større energibehov og større krav til lang rekkevidde, sier Brøvig.

For transportoperatørene som eier og drifter kjøretøyene er det aller viktigste at de har god ladeinfrastruktur på depotene, som vil si de stedene der bilene står over natten, samt på logistikkhuber der lossing og lasting skjer. Her vil Mer Norge ha en rådgivende rolle både med tanke på bygging og vedlikehold. Flere konkrete depotlokasjoner er under prosjektering og de første av dem kommer i drift i løpet av dette året.

– I tillegg har vi infrastrukturen langs veiene som typisk vil befinne seg på døgnhvileplassene, ute hos kundene eller på utleveringsstedene som bilene må innom, samt på steder som grenseoverganger og fergekaier.

Mer satser på tungbillading

Er du på jakt etter en solid og løsningsorientert ladeoperatør for din bedrift? Ta kontakt med oss i dag for en trivelig ladeprat!

Målsetninger og flaskehalser

Transportsektoren står for en tredjedel av de samlede norske klimagassutslippene, derfor er det avgjørende at denne sektoren kutter utslippene betraktelig. Men det haster, for målet er at 50 prosent av tungbilparken skal være nullutslippsbiler innen 2030. En viktig faktor er at Enova har kommet med en støtteordning for utbygging av ladestasjoner for tunge kjøretøyer, det vil være et godt bidrag til å få ladeinfrastrukturen på plass, men det finnes også flaskehalser:

– Nettselskapene er ikke rigget for den store mengden saksbehandling som utbygging av nye ladestasjoner medfører, og de har også hatt problemer å med å levere trafostasjoner og annet nødvendig utstyr raskt nok. I enkelte nettområder er dessuten nettet veldig presset allerede og da må høyspentnettet forsterkes for å få til dette.

Brøvig avslutter med å understreke at tilgang til kraft er avgjørende for å kunne levere i tråd med regjeringens planer:

– Vi ønsker å etablere ladestasjoner så fort som mulig, men vi trenger kraft for å klare det, avslutter hun.

Lad elbilen din med Mer

Vårt landsdekkende hurtigladenettverk og ladeløsninger for parkeringsanlegg tar deg dit du vil. Vi gjør det enkelt for deg å reise miljøvennlig ved å tilby lading hjemme, på jobb og langs vei!

Av Tom Backe

Next article