Skip to main content
Home » Bærekraftige investeringer » Schjødt svarer: I disse tilfellene er det lurt for bedrifter å ta hjelp av advokat på bærekraft
Sponset

Hva er ditt beste råd til bedrifter som vil styrke sin posisjon på bærekraft? Vi spurte en eksperter på bærekraft om hva man som bedrift skal tenke på når det gjelder bærekraft og ESG.

Andreas Lowzow

Partner, Advokatfirmaet Schjødt AS

I hvilke tilfeller er det lurt for bedrifter å få hjelp av advokat på bærekraft?

Bærekraftfeltet har utviklet seg enormt de siste årene. Fra å være vagt og med stor bruk av egne definisjoner og metodologi har det utviklet seg til å bli et område som er mer konkret og legalisert. Her har EU vært pådriveren, og siden 2018 har det kommet en rekke nye bærekraftregler fra EU.

En sentral forutsetning for å nå klimamålene, ifølge EU, er at det må kanaliseres enorme mengder kapital til bærekraftige aktiviteter. I dette ligger også en stor utfordring, hvordan definerer man hva som er «bærekraftig»? Her kommer EU taksonomien inn og definerer hvilke økonomiske aktiviteter som skal anses som «miljømessig bærekraftige». EU taksonomien ble gjennomført som lov i Norge den 1. januar 2023 og omfatter en rekke foretak. Videre vil virkeområdet for reglene utvides i årene som kommer.

EU taksonomien og tilstøtende regelverk fra EU innebærer at selskaper må forholde seg til bærekraft på en annen måte. Det er ikke lenger fritt frem med hensyn til hvordan selskaper for eksempel omtaler bærekraftarbeidet, gjennomfører bærekraftsrapportering mv. Det kan også tenkes at bærekraftsinformasjon kan utgjøre innsideinformasjon. I Norge ser vi også at Forbrukertilsynet har vært aktive.

Selskaper bør derfor ta innover seg at de må forholde seg til temaet på en annen måte enn før, og være særlig påpasselig med at informasjonen de gir er korrekt og etterprøvbar. Dokumentasjon er derfor viktig. Blant annet her kan advokatene gi verdifull input og vurderinger. Ikke minst siden regelverket er komplekst og omfattende og derfor gir opphav til vanskelige og komplekse juridiske problemstillinger.

Vi ser også et økt fokus på temaet i transaksjonssammenheng, ved børsnoteringer og ikke minst for regulerte foretak slik som kapitalforvaltere og verdipapirforetak.

Hva er den vanligste feilen som bedrifter går i tilknyttet bærekraft og ESG, der de trenger hjelp av advokat i etterkant?

Anklager om «grønnvasking» er nok en av de største risikoene for bedrifter fremover. Dette blir et tema for alle selskaper som enten tilbyr eller markedsfører produkter med en side mot bærekraft eller på annet vis reklamerer eller kommuniserer rundt bærekraft.

Ellers ser vi at selve implementeringen av bærekraftarbeidet, herunder ikke minst forankringen i relevante organer, av og til ikke er god nok. Dette innebærer en legal risiko for selskapet og personene involvert.

Hva er ditt beste råd til bedrifter som vil styrke sin posisjon på bærekraft?

Se på det som kommer av reguleringer innen bærekraft som en mulighet til å differensiere seg fra konkurrentene. Bruk EU-taksonomien som et veikart for hvilke aktiviteter EU anser som særlig viktig for å løse klimautfordringene. Dette kan gi kommersielle muligheter.

Sørg også for å integrere bærekraftarbeidet skikkelig og i relevante deler av virksomheten. De økte kravene innebærer også at styret må ha et mye mer aktivt forhold til dette enn tidligere.

Om Schjødt

Schjødt er internasjonalt anerkjent og respektert som et av Skandinavias fremste advokatfirmaer, med solid britisk ekspertise. Schjødt har i flere år jobbet dedikert med bærekraft og er ofte benyttet som foredragsholder innen temaet.

Next article