Skip to main content
Home » Bærekraftige investeringer » Invester som en kvinne
investeringer

Invester som en kvinne

Ifølge AksjeNorge eier kvinner bare litt over 20 prosent av verdiene på Oslo børs. Foto: Getty Images
beate-engelchioen

Beate Engelschiøn

Økonomirådgiver i NAV og leder av kvinnenettverket MoneyPenny Norge

Kvinner som investerer presterer jevnt over like godt eller bedre enn menn. Dette gjelder både profesjonelle investorer og privatpersoner. Likevel: Én stor feil gjør at kvinner aldri er i nærheten av å nå menns gevinst på aksjemarkedet.

At kvinner er gode investorer har vært kjent i lang tid nå. Ifølge Blackrock er det flere viktige forskjeller mellom menn og kvinner når de investerer, som gjør at kvinner kommer godt ut på børsen:

Tenker langsiktig

Kvinner lytter oftere til ekspertenes investeringsråd. De investerer bredt og tar tiden til hjelp. Der menn ser ut til å være opptatt av kortsiktig gevinst på aksjene sine, har kvinner ofte en langsiktig horisont for pengene. Dette svarer også kvinnene i facebookgruppen MoneyPenny Norge når jeg spør om hvorfor de investerer; et ønske om økonomisk trygghet og frihet i pensjonsalderen.

Tar seg god tid

Kvinner bruker mer tid på investeringsbeslutningene. De gjør grundigere research før de investerer og har mer tålmodighet når markedet svinger. Menn har en tendens til å være mer impulsive og forsøker å «time» markedet. Det fører til at de kjøper og selger oftere, noe som gir høyere transaksjonskostnader. Å holde kostnadene nede er viktig for avkastningen.

Fokus på bærekraft

Kvinner skiller seg også fra menn på et annet område når de investerer. Ifølge en undersøkelse utført av VFF svarer flere kvinner enn menn at de har valgt et fond hovedsakelig på grunn av fondets bærekraftige profil.

Kvinner ønsker ikke å putte pengene sine i selskaper som de ikke anser som bærekraftige. De har tro på at de kan påvirke miljø, arbeidsvilkår og menneskerettigheter positivt gjennom sine investeringsvalg.

Hvorfor er ikke flere kvinner på børs?

Så, når vi vet at kvinner er gode investorer, hvorfor er ikke flere kvinner på børs? Ifølge AksjeNorge eier kvinner bare litt over 20 prosent av verdiene på Oslo børs. Når jeg spør kvinner hvorfor de ikke har investert tidligere svarer de at de trodde det var vanskelig. Da står vi tilbake med den store feilen vi kvinner gjør når det kommer til investeringer. Grunnen til at vi, til tross for at vi er gode investorer, likevel aldri er i nærheten av mennenes gevinst: Vi investerer ikke!

Av Beate Engelschiøn, Økonomirådgiver i NAV og leder av kvinnenettverket MoneyPenny Norge

Next article