Skip to main content
Home » Bærekraftige investeringer » Kvale svarer: I disse tilfellene er det lurt for bedrifter å ta hjelp av advokat på bærekraft
Sponset

Hva er ditt beste råd til bedrifter som vil styrke sin posisjon på bærekraft? Vi spurte to eksperter på bærekraft fra Kvale advokatfirma om hva man som bedrift skal tenke på når det gjelder bærekraft og ESG.

Hillevi Torngren Myhre

Partner, Kvale Advokatfirma DA

Stephanie Brungot

Managing Associate, Kvale Advokatfirma DA

I hvilke tilfeller er det lurt for bedrifter å få hjelp av advokat på bærekraft?

Advokater kan hjelpe bedrifter med å kartlegge hvilke bærekraftsregler som gjelder dens virksomhet og hvordan man kan sikre etterlevelse av slike regler.

Alle som ønsker å markedsføre sine tjenester og produkter som «bærekraftige» bør sjekke at markedsføringen er i tråd med lovkravene. Vi ser også at mange søker advokatbistand for å oppfylle redegjørelses- og informasjonspliktene i Åpenhetsloven og ved vurdering av bærekraftig finansiering. Det samme gjelder større, noterte foretak som er underlagt rapporteringskravene i Lov om bærekraftig finans som gjennomfører taksonomiforordningen og offentliggjøringsforordningen.

Datafangst er en sentral del av flere av ovennevnte regelverk. Det kan være lurt å få bistand til gjennomgang av kommersielle kontrakter for å sikre at din kontraktsmotpart forpliktes til å bidra med opplysninger som din bedrift trenger for å oppfylle egne rapporteringsforpliktelser.

Advokater kan videre bistå med å opprette eller oppdatere interne retningslinjer om bærekraft.

Hva er den vanligste feilen som bedrifter går i tilknyttet bærekraft og ESG, der de trenger hjelp av advokat i etterkant?

Mange undervurderer omfanget av arbeidet det krever å kartlegge egen virksomhet fra et ESG-perspektiv og implementere bærekraftstrategi i hele virksomheten, dermed engasjerer de advokater først etter at det er oppdaget brudd med interne eller eksterne ESG-regler.

Bedrifter som driver uforsiktig markedsføring av «miljøvennlige» produkter og annen «greenwashing» kontakter advokat først når de ser at de risikerer overtredelsesgebyr og søksmål fra konkurrenter eller samarbeidspartnere, i tillegg til tap av omdømme. For bedrifter som oppfattes som bærekraftsfientlige er det en økende risiko for massesøksmål fra f.eks. NGOs. Dette er konsekvenser av potensiell stor økonomisk betydning, og et område hvor vi tror det vil være økt behov for bistand fremover.

Hva er ditt beste råd til bedrifter som vil styrke sin posisjon på bærekraft?

Det er ikke tvil om at alle bedrifter på sikt må bli mer bærekraftige. Strengere ESG-regler introduseres gradvis og utvides suksessivt til å gjelde for flere bedrifter.

Alle bedrifter bør derfor ta bærekraft på alvor og arbeide proaktivt og kontinuerlig med å integrere og prioritere bærekraft og ESG fra «topp til tå» i sin virksomhet. Det vil lønne seg å være godt forberedt for å klare en omstilling til en (mer) bærekraftig virksomhet. Bærekraftsomstilling kan også ha en indirekte påvirkning ved at foretak som presterer dårlig på bærekraft eksempelvis får vanskeligere tilgang til kapital eller dårligere lånevilkår ved at finansmarkedsaktørene i sin tur får strengere krav til bl.a. kapitalbinding koblet til bærekraftsprestasjon i kundeporteføljen.

Når bedrifter utarbeider langsiktige strategiplaner bør de også ta høyde for at etterspørselen av foretakenes produkter og tjenester kan fremover påvirkes av klimaendringer.

Om Kvale

Kvale er et ledende norsk advokatfirma med kontorer i Oslo, Tromsø og Ålesund. Vi har levert forretningsjuridiske advokattjenester i mer enn 30 år, og teller i dag over 160 ansatte, hvorav ca. 120 er advokater og advokatfullmektiger. Vi tilbyr spesialisert rådgivning innenfor alle sentrale forretningsjuridiske områder, og er blant landets ledende innen en rekke fagområder.

Next article